NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
2021-02-02

Informacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce - "Rekrutacja"

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni
2021-04-09

Informuję, że przedszkole będzie zamknięte w okresie od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie zamknięcia przedszkole zapewni opiekę wyłącznie dla:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

W tym celu proszę przesłać na adres mailowy: przedszkolenr23@gmail.com wniosek o treści – KLIK

Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia zdalne. Przysługuje Państwu prawo do zasiłku.

Renata Brzezinka
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

2021-03-31

Maleńki baranek, co ma złote różki,

Pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.

Kiedy nikt nie widzi, chorągiewką buja

I beczy cichutko… Wesołego Alleluja…

2021-03-26

Informuję, że przedszkole będzie zamknięte w okresie od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni
2021-03-22

Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 u wychowanka naszego przedszkola, zawiesza zajęcia w grupie „Krasnoludki” na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 ze zmianami)

w terminie od 22 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Renata Brzezinka
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni
2021-03-18

Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 u pracowników przedszkola, zawiesza zajęcia w grupie „Misie” i „Motylki” na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 ze zmianami)

w terminie od 19 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r.

Dla dzieci objętych kwarantanną zostanie zorganizowane nauczanie zdalne.

Renata Brzezinka
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

8 marca - Dzień Kobiet
2021-03-08

Marzec czasem wiosną dmucha
czasem znowu zawierucha.
Jednak w jednym marca dniu
Słońce świeci tam i tu!
Bo to dzień szczególny jest:
Dniem Kobiet nazywa się!
Wszystkim Paniom:
Małym, Dużym,
Nawet gdy się słońce chmurzy,
Marzec dzisiaj śle życzenia:
Radości, uśmiechu i marzeń spełnienia!

Organizacja pracy przedszkola w lipcu i sierpniu 2021 r.
2021-03-01

Przedszkole nr 23 w Rybniku w okresie wakacyjnym będzie czynne

od 1.07.2021 r. do 06.08.2021 r. i od 23.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Do przedszkola będą uczęszczały tylko dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek.

Przedszkole będzie zamknięte od 09.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

W tym okresie rodzice muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom, ponieważ nie będzie możliwości zapisania dziecka do innego przedszkola.

2021-02-10

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy włączyli się do zbiórki dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku. Udało nam się uzbierać dużą ilość naprawdę wartościowej karmy mokrej oraz suchej.

2021-02-09

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było dzisiaj w naszym przedszkolu.

 

2021-01-26

Szanowni Rodzice. Jest zima, czyli najcięższy czas dla niechcianych i porzuconych zwierząt. Po raz kolejny więc nasze przedszkole organizuje zbiórkę karmy i darów dla Schroniska dla Zwierząt w Rybniku. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie naszej akcji. Liczymy, że los zwierząt nie jest Państwu obojętny.

 

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
2021-01-20

Życzymy Wam wszystkiego co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności by miłość i szacunek płynące z serc ukochanych wnuków przynosiły radość i uśmiech każdego dnia.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Szanowni Rodzice
2021-01-08

Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku, informuje, że pracownik naszej placówki ma pozytywny wyniku testu COVID-19.
Zgodnie zaleceniem Sanepidu dzieci oraz pracownicy obecni w przedszkolu 5 stycznia 2021 r. zostają objęci nadzorem epidemiologicznym do 15 stycznia 2021 r.
W trakcie nadzoru epidemiologicznego, należy mierzyć przynajmniej dwa razy dziennie temperaturę, prowadzić obserwację stanu zdrowia, a także ograniczyć kontakty z innymi osobami i wyjścia z domu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Przedszkole pracuje bez zmian.

Renata Brzezinka
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

2021-01-04

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole uczestniczy w projekcie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „MOGĘ! Zatrzymać SMOG Przedszkolaku złap oddech – II edycja”.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
2020-12-23

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Przedszkolakom oraz ich Rodzinom.
Niech ten wyjątkowy czas pełen będzie radości, spokoju, wzruszeń i rodzinnego ciepła,
a w nadchodzącym roku dopisuje Państwu zdrowie, szczęście oraz wszelka pomyślność

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 23

2020-12-15

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi...”

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom oraz osobom zaangażowanym w naszą zbiórkę. Bez Waszej przychylnej postawy, zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania podarunków bożonarodzeniowych dla dzieci z Domu Dziecka w Rybniku.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość

- DZIĘKUJEMY !

2020-12-07

"6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

 

2020-12-06

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w świątecznej akcji charytatywnej dla dzieci z Domu Dziecka w Rybniku.

2020-12-04

Z okazji Barbórki - górniczego święta, składamy wszystkim GÓRNIKOM życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy i dużo uśmiechu na co dzień.

Mikołaj w przedszkolu :)
2020-12-04

W poniedziałek 7.12.2020 r. nasze przedszkole odwiedzi ŚWIĘTY MIKOŁAJ. W tym dniu, jak co roku, dzieci zostaną obdarowane prezentami, będą uczestniczyły we wspólnych zabawach, tańcach i śpiewach.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach