pdf
plik pdf - 181.1 KB

POTWIERDZENIE WOLI

1. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli w terminie od
5 kwietnia do 18 kwietnia br. (do godz. 15.00).

2. Potwierdzenie woli można:

- przesłać elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) na email: przedszkolenr23@gmail.com

- wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Przedszkola nr 23 w Rybniku,

- złożyć bezpośrednio w przedszkolu.

3. Potwierdzenie powinno być podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów, chyba, że z przyczyn obiektywnych podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów jest niemożliwy .

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 dla nowych wychowanków rozpoczyna się od dnia 06.03.2023 r., godz. 8.00 do 17.03.2023 r., godz. 12.00.

Na liście preferencji można wybrać 3 przedszkola. Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów wniosek wraz z oświadczeniami składamy w PRZEDSZKOLU, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.   Proszę o zapoznanie się z zasadami naboru do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Podpisane wnioski można:
- wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Przedszkola nr 23 w Rybniku
- złożyć bezpośrednio w przedszkolu.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 06.03.2023 r., godz. 8:00
do 17.03.2023 r., godz. 12:00

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 06.03.2023 r., godz. 8.00
do 31.03.2023 r., godz. 12.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

05.04.2023 r., godz. 8:00

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 05.04.2023 r., godz. 8:00
do 18.04.2023 r., godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.04.2023 r., godz. 12:00

------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika - nabór 2023/2024

Zasady naboru - KLIK

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach