2023-02-03

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.
W dniu 03.02.2023r. w naszym Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.

2023-02-03

Przypominamy, że na terenie Miasta Rybnika działa 5 punktów nieodpłatnego poradnictwa, w tym 3 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
2023-02-06

1. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PRZEDSZKOLA
potwierdzają wolę poprzez podpisanie „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” - KLIK
Deklaracja powinna być podpisana przez oboje rodziców/prawnych opiekunów chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.
Podpisaną deklarację można:
- przesłać elektronicznie (skan, zdjęcie) na email: przedszkolenr23@gmail.com
- wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Przedszkola nr 23 w Rybniku
- złożyć bezpośrednio w przedszkolu.

Termin składania deklaracji:
od 13.02.2023 r., godz. 8.00 do 24.02. 2023 r., godz.12.00


2. RODZICE DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ OBECNIE DO PRZEDSZKOLA - składają wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin składania wniosków:
od 06.03. 2023 r., godz. 8.00 do 17.03. 2023 r., godz.12.00
Dalsze informacje dotyczące naboru umieszczane będą systematycznie na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń.

2023-02-10

10 lutego  w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z Misiem Edziem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

2023-02-24

Witam Serdecznie
W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Dzielnicy Niedobczyce kadencji 2023-2028 oraz z wprowadzonymi w 2022r., zmianami w Statutach RD, zwracam się z prośba o możliwość rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty (strony internetowe,nośniki elektroniczne,tablice informacyjne,ogłoszenia) dołączonej w formie załącznika informacji dla mieszkańców, pensjonariuszy,rodziców oraz parafian.
W imieniu Rady Dzielnicy Niedobczyce serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam
Adam Niespodziany

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach