6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci.

Zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci.

Praca nauczycielki z dziećmi indywidualnie lub w małym zespole.

Prace o charakterze porządkowym i gospodarczym.

8.00 – 9.00

Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do posiłku.

Zabiegi higieniczne.

Śniadanie.

9.00 – 11.30

Zajęcia organizowane przewidziane programem dla każdej grupy wiekowej.

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie.

Spacery i wycieczki.

Zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze.

Prace o charakterze porządkowym i gospodarczym.

11.30– 12.00

Przygotowanie do posiłku.

Zabiegi higieniczne.

Obiad.

12.00 – 13.00

Słuchanie ulubionych bajek czytanych przez nauczycielkę.

Utrwalenie poznanego materiału.

Zabawy według własnej inwencji, praca nauczycielki z małym zespołem lub indywidualna.

Spacery, pobyt na powietrzu.

13.00 – 13.45

Rozwijanie zainteresowań dzieci, zajęcia relaksacyjne.

Wspomaganie rozwoju dzieci.

13.45 – 14.30

Przygotowanie do posiłku.

Zabiegi higieniczne.

Podwieczorek.

14.30 – 16.00

Gry i zabawy swobodne.

Rozwijanie indywidualnych umiejętności dzieci.

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne.

Zabawy w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci zgodnie z umowami.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach