Pismo Święte - list Boga do nas.
2020-11-22

Pismo Święte - czyli Biblia zawiera słowa Boga, mówi o życiu i czynach Pana Jezusa oraz opisuje historie biblijne. Księgę Pisma Świętego czytamy uroczyście w kościele, w czasie katechezy oraz w domu.

https://view.genial.ly/5ea3ff36d407580db901b716/presentation-biblia-slowo-boga

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach