Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2023/2024
2023-03-02

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.
W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 7 marca (od godz. 8.00) do 29 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Deklaracja może być również przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu). Deklarację powinni podpisać oboje rodzice.

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.
W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych.

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 7 marca (od godz. 8.00) do 29 marca br. (do godz.15.00) rybnik.elemento.pl :

a) wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”

b) we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

c) we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,

d) wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 13 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),

e) rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 13 kwietnia do 20 kwietnia br. (do godz. 15.00).

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych:

 szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10),

 żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10,

 interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 7 marca (od godz. 8.00) do 16 marca br. (do godz. 15.00). Więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. W związku z tym klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Witryna naborowa: rybnik.elemento.pl

2023-03-03

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku filia nr 10 w Niedobczycach serdecznie zaprasza na zajęcia

2023-03-08

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych. 8 marca odbyła się w przedszkolu uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od samego rana.

2023-03-22

22 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Wody.
Z tej okazji wzięliśmy udział w Światowym Dniu Wody z PAH!

2023-03-24

26 marca przed kościołem zostanie zorganizowany charytatywny, wielkanocny kiermasz rękodzieła.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach