Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

2023-02-03

Przypominamy, że na terenie Miasta Rybnika działa 5 punktów nieodpłatnego poradnictwa, w tym 3 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie. W ramach dyżurów świadczona jest pomoc prawna także specjalistyczna z zakresu prawa rodzinnego, karnego i mediacji.

Zapisy na porady prawne prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu: 32 43 92 239 lub mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl

Szczegóły funkcjonowania punktów (adres, harmonogram pracy) dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta RybnikaKLIK oraz na miejskiej stronie internetowej w zakładce bezpłatna pomoc prawna - KLIK

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach