POZNAJEMY NASZYCH SĄSIADÓW

2020-05-06

 

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: MOJA OJCZYZNA

TEMAT DNIA: POZNAJEMY NASZYCH SĄSIADÓW.

DATA: 06.05.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Skoki, podskoki i skłony z głośnym liczeniem.

Zabawa „Powitanka”

Proponuję przywitać dziecko: Dzieci, które lubią podróżować samochodem, samolotem, pociągiem, rowerem, pieszo. Dzieci, które czują się powitane, machają ręką.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Z wizytą u naszych sąsiadów”

Wyjaśnienie znaczenia słowa sąsiad.

Zachęcam do przeczytania dziecku zagadki I. Fabiszewskiej:

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie.

Czasem też się w domach swoich odwiedzacie. (sąsiad)

Zapytajmy dziecko: Kogo nazywamy sąsiadem? Kto z was zna swoich sąsiadów? Następnie układamy przed dzieckiem kontur mapy Polski ( kontur Polski można też ułożyć ze sznurka, wstążki, wełny). Możemy zapytać dziecko: Co to jest? Czy Polska ma sąsiadów? Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? (Poza granicami naszego kraju). Przypominamy, co znaczą słowa granice państwa. Proponujemy dziecku poznanie sąsiadów Polski.

Zapoznanie z sąsiadami Polski.

Przygotujmy: wycięty z białego papieru kontur mapy Polski lub ułożony ze sznurka; mapę Europy, kartoniki z nazwami państw graniczących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina. Rozkładamy na dywanie mapę Europy. Dziecko z pomocą rodzica odnajduje na niej Polskę i wodzi palcem po jej granicach (6-latki). Układamy na dywanie kartoniki, na których są zapisane nazwy państw graniczących z Polską. Dziecko wspólnie z rodzicem może układać kartoniki z nazwami państw w odpowiednie miejsca przy konturze Polski.

Zabawa” Podróż do jednego z krajów naszych sąsiadów”

Do zabawy potrzebujemy: nagranie dowolnej muzyki, chorągiewkę przedstawiającą flagę Czech. Zapraszamy dziecko w podróż – np. do Czech. Włączamy nagranie dowolnej piosenki, przy której dziecko podróżuje samolotem (rozkłada ręce w bok i leci, poruszając się po całym pokoju lub ogrodzie). Na przerwę w nagraniu muzyki, podnosi do góry chorągiewkę przedstawiającą flagę Czech i informujemy dziecko, że znajduje się na lotnisku w Czechach. Witamy się z dziećmi, mówiąc: Ahoj. Dziecko odpowiada tak samo. Następnie przemieszcza się za rodzicem w tę część pokoju, która została oznaczona flagą Czech (można ją umieścić np. na ścianie). Dzieci opisują wygląd flagi. Poszukują podobieństwa do flagi Polski (np. czy jest na niej kolor czerwony lub biały). Możemy dziecko zapytać: Jakie miasto jest stolicą Czech? Jaki jest ulubiony przysmak Czechów? Opowiedzmy dzieciom o czeskich knedlikach i pokażmy Pragę na mapie.

https://youtu.be/mmQ1KLSuRio

Można wybrać wspólnie z dzieckiem inne państwo.

Zapoznanie z Unią Europejską. Możemy wyjaśnić dziecku, że chociaż każde z państw, które odwiedziły podczas zajęć, ma swój język, swoje tradycje i swą kulturę, to wszystkie mają również coś wspólnego. Leżą w Europie i są członkami jednej wielkiej rodziny, którą jest Unia Europejska. Polska również jest jej członkiem. Możemy wykorzystać ilustracje w kartach pracy.

Ćwiczenia gimnastyczne :

Zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy z wykorzystaniem skakanek. Zorganizowanie konkursu skoków na skakance. Skakanka dla dziecka, medal.

Mistrz skoków. Dzieci skaczą obunóż na skakance. Liczą, ile razy im się to udało. Rodzic zapisuje wyniki na kartce. Kiedy dziecko wykona zadanie, na miarę swoich możliwości, wręczamy mu medal -Mistrz skoków.

Gra w kręgle. Kręgle, kula do kręgli, ( zamiast kręgli możemy użyć plastikowych butelek)

Wyjaśniamy dziecku zasady gry. Ustawiamy kręgle w czterech rzędach, jeden przed drugim (w pierwszym rzędzie jeden kręgiel, w drugim rzędzie są dwa kręgle, w trzecim rzędzie są trzy kręgle, a w czwartym rzędzie – cztery kręgle). Wyznaczamy linię rzutu. Dziecko rzuca kulą, starając się przewrócić jak największą liczbę kręgli.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Motyle w parku miejskim. Kolorowy krążek dla dziecka, nagranie dowolnej, spokojnej muzyki. Rozkładamy w pokoju lub ogrodzie, w niewielkiej odległości od siebie, kolorowe krążki- mogą być wstążki ułożone na kształt koła (kwiaty). Włączamy nagranie spokojnej muzyki. Dziecko jest motylem. Przefruwa z płatka na płatek. (Dziecko nie może dotknąć podłogi, musi przejść bezpośrednio z jednego krążka na drugi).

W czasie wszystkich ćwiczeń, zabaw ruchowych należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.

Język angielski:

Zabawa z piosenką: If You're Happy and You Know It!

On and under…

Co jest na stole? Co jest pod stołem? Możemy narysować na dużej kartce kilka stołów. Następnie, np. na pierwszym stole rysujemy jabłko, pod drugim stołem rysujemy piłkę itd….. Dziecko zakreśla na czerwono przedmioty znajdujące się na stole, a na niebiesko-przedmioty znajdujące się pod stołem. Nazywa je. Dzieci mogą również układać różne rzeczy np. na krześle, pod krzesłem zgodnie z naszą instrukcją.

Co jest na stole?

What is on the table?

Circle it red.

The car is on the table.

The doll is on the table.

The apple is on the table.

Co jest pod stołem?

What is under the table?

Circle it blue.

The ball is under the table.

The umbrella is under the table

The boots are under the table.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE:

Piosenka „Jestem Polakiem”-utrwalenie piosenki

https://youtu.be/plug6OIrxRM

III. Zajęcia popołudniowe:

Dzieci mogą w wolnym czasie uzupełniać karty pracy cz. 5, s. 20,24,25

Rytmiczne zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

 Serdecznie pozdrawiam p. Beata

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach