MOJA MIEJSCOWOŚĆ MÓJ REGION

2020-04-27

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION.
TEMAT DNIA: Miejsce w którym mieszkam.
DATA: 27.04.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:
Poranne pajacyki, skłony i podskoki.
Wspólna zabawa dzieci i rodziców:
Dziecko spaceruje swobodnie po wyznaczonym terenie. Na ustalony sygnał dziecko zatrzymuje się i staje w bezruchu, przybierając dowolną pozę. Zadaniem rodzica jest rozśmieszenie dziecka. Brawa otrzymuje osoba, który nie da się rozśmieszyć. Następnie zamieniamy się rolami i bawimy się dalej.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Dom – rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach
Wysłuchanie wiersza I. R. Salach Dom.

Wiele wiosek, wiele miast
rozrzuconych w Polsce jest.
Takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie,
czy też domem twoim wioska,
wszyscy dobrze o tym wiedzą,
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha
zamieszkania swego miejsce:
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice – te najmniejsze.
Marzę, aby kraj swój poznać
od Bałtyku aż do Tatr,
a gdy zwiedzę Polskę całą,
to do domu wrócę.
Porozmawiajmy z dzieckiem na temat wiersza. Proponuję przygotować mapę Polski i wspólnie z dzieckiem wskazać na mapie regiony Polski oraz odszukać miejscowość, w której dziecko mieszka. Dziecko może wykonać kartonik z nazwą miejscowości. Następnie oglądamy np. herb Rybnika i rozmawiamy na jego temat. Nazwy elementów herbu dziecko może podzielić na sylaby.
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Wycieczka. Do zabawy potrzebujemy: Zdjęcie lub pocztówkę Rybnika, bębenek. Umieszczamy w wybranym miejscu pokoju zdjęcie Rybnika. Na polecenie rodzica dziecko wybiera się na wycieczkę poza swoją miejscowość – spaceruje w różnych kierunkach pokoju. Mocne uderzenie w bębenek jest sygnałem do powrotu do swojej miejscowości, do swojego domu.
Zabawa intonacyjno-rytmiczna.
Dziecko wypowiada za rodzicem nazwę swojej miejscowości z różnym natężeniem głosu, z różną intonacją i w różnym tempie.
Zabawa słownikowa „Dokończ po mnie”. Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica:
Miejscowość, w której mieszkam, to…
Lubię swoją miejscowość, bo… Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE:
Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Worki, do młyna. Dziecko naśladuje zarzucanie worka na plecy, dźwiganie go; zatrzymuje się i naśladuje ścieranie potu z czoła.
Ćwiczenie z elementem turlania się – Jajko. Dziecko kładzie się na dywanie i ostrożnie turla się na drugi koniec pokoju, po czym powoli się podnosi.
Ćwiczenie z elementem podskoku – Zające. Rodzic „przemienia” dziecko w zająca, które zaczyna kicać naśladując sposób poruszania się zająca (wykonując skoki podparte), wymawia jednocześnie słowa: kic, kic.
Ćwiczenie uspokajające – Wiatraki. Dziecko rozkłada szeroko ręce, wiruje i wolno „opada na podłogę”. Siada w siadzie skrzyżnym. Spokojnie i miarowo wykonuje głęboki wdech i dłuższy, powolny wydech. Prezentujemy dzieciom bezpieczne wykonanie ćwiczeń i zabaw.

III. Zajęcia popołudniowe:

1. Zabawy logopedyczne:

- zapraszam do małej rozgrzewki

- ćwiczenia buzi i języka nr 7 w zakładce logopedia

ćwiczymy relacje przestrzenne. Gdzie jest piłka? Dzieci przeciągają prostokąty z przyimkami w puste pola pod obrazkami. Rodzice poproście dzieci, aby pełnymi zdaniami powiedziały, gdzie znajduje się piłka (np. pierwszy obrazek: "Piłka jest w pudełku" itd.). Poćwiczycie w ten sposób budowanie zdań oraz utrwalanie w nich przyimków.

- interaktywna kolorowanka wspierająca mowę "Miasto nocą". Zapraszam do ułożenia opowiadania do obrazka.

- teraz czas na logorytmikę

2. „Zwiedzamy Rybnik”- zapraszam do zobaczenie zabytków Rybnika dostępnych internecie.

Praca plastyczna o Rybniku:
Chętne dzieci zachęcam do wykonania albumu na temat Rybnika. Proponuję wykorzystać pocztówki, wycinki z gazet. Można użyć różnych dostępnych w domu materiałów. Album może mieć okładkę, na której przyklejamy kartonik z napisem: Rybnik.
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy, część 5:,str. 3,4

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach