CO NAM DAJE LAS.

2020-04-23

 

 

NAUCZANIE ZDALNE.

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ.

TEMAT DNIA: CO NAM DAJE LAS.

DATA: 23.04.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne

Rodzinna powitanka na dzień dobry :)

Witam tych, którzy...

wykonują podskoki jak zające, robią pięć pajacyków, skaczą jak żabki, stoją jak bocian…..Możemy zamieniać się rolami. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

 

Proponuję obejrzeć z dzieckiem dostępne w domu albumy przyrodnicze, czasopisma, pocztówki przedstawiające różne środowiska przyrodnicze Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lasy. Dziecko z pomocą rodzica może rozpoznawać i nazywać występujące na zdjęciach zwierzęta i rośliny, w tym różne gatunki drzew. Zwróćmy uwagę dziecka na wygląd przyrody w tak zwanym stanie dzikim oraz poddanym działalności człowieka. Dzieci porównują zdjęcia, określają różnice.

Zabawa słuchowa – Echo. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Dziecko siedzi na dywanie i zamyka oczy. Uważnie słucha słów wypowiadanych szeptem przez rodzica, a następnie powtarza je głośno.

Za co cenimy las ? Rozmowa z dziećmi, karta pracy, cz. 4, str. 93. Szukamy ciekawostek na temat lasu.

Zachęcamy dzieci do wspólnych rozmów: Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie? Dlaczego trzeba dbać o las? Czym dla zwierząt jest las? Jak należy zachowywać się w lesie. Poszukajmy wspólnie z dzieckiem ciekawostek na temat lasu np. Dęby są długowieczne. Ludzie chronią stare i okazałe drzewa, zaliczając je do pomników przyrody. Możemy wyjaśnić dzieciom powiedzenie -Silny jak dąb.

Zabawa ruchowa Zwierzęta w lesie.

Dziecko formuje za pomocą wstążki lub chustki koło – swój domek. Na hasło: Spacer! dziecko, naśladując sposób poruszania się zwierzęcia przedstawionego na emblemacie, spaceruje po lesie i wita się z rodzicem lub rodzeństwem (zwierzętami). Na hasło: Człowiek! – chowa się w swoim domku.

Zabawa matematyczna: Porównywanie liczebności zbiorów.

Ze wstążek lub sznurków formujemy dwa zbiory. Następnie dziecko w dowolny sposób układa zwierzątka w zbiorach, przelicza je w każdym zbiorze i układa ze słomek odpowiednie znaki: (<, >,= ),cyfry zapisane na kartonikach, w zakresie dziesięciu. Zachęcamy dziecko do używania pojęć więcej, mniej, tyle samo.

Zajęcia umuzykalniające

https://www.youtube.com/watch?v=7Sc2IRtLLNw

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

Dbaj o środowisko-obejrzyj krótki film

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

Zabawa - Rapowane zagadki – wyrabianie poczucia rytmu. Prezentujemy dzieciom zagadki B. Formy o tematyce ekologicznej. Dzieci, po rozwiązaniu zagadek, najpierw z pomocą rodzica następnie samodzielnie, próbują rapować ich teksty.

Z dachu domu wystaje,

z niego czarny dym płynie,

wszyscy dobrze wiedzą,

że mowa o… (kominie)

 

 

Kiedy samochody

z miejsc nagle ruszą,

one z rury wydechowej

wydostać się muszą.

(spaliny)

 

Jest ich dużo w lesie,

na nich liście, gałęzie.

Szum ich o każdej porze

słychać w lesie wszędzie.

(drzewa)

 

Dzieci mogą również uzupełniać karty pracy, cz. 4, str. 92

Serdecznie pozdrawiamy: p. Beata, p. Kamila

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach