ŻABY, ŻABKI,ŻABUSIE.

2020-04-22

 

NAUCZANIE ZDALNE.

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ.

TEMAT DNIA: ŻABY, ŻABKI, ŻABUSIE.

DATA: 22.04.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa - Gdzie ukryła się żabka? Rozróżnianie kierunków (prawa, lewa strona) oraz posługiwanie się liczebnikami w aspekcie porządkowym.

Układamy na stoliku w jednym rzędzie 10 sylwet liści, dziecko odwraca się w drugą stronę. W tym czasie rodzic chowa pod dowolnym liściem, np. piątym sylwetę żabki. Prosi dziecko o odwrócenie się z powrotem. Informuje, że żabka ukryła się np. pod piątym liściem z lewej strony. (W razie potrzeby wskazuje stronę dłonią). Dziecko wskazuje poszczególne liście, odlicza do pięciu, podnosi liść i powtarza: Żabka ukryła się pod piątym liściem.

Ćwiczenia grafomotoryczne –„ Połącz zielone kropki”. Rozwijanie umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebujemy: duży arkusz papieru, karton lub kartkę, kolorowe flamastry. Dziecko i rodzic rysują na swoich kartonach kolorowe kropki. Następnie wymieniają się kartkami. Nie odrywając ręki od kartki, łączą linią tylko zielone kropki. Rodzic może kontynuować zabawę, prosząc dziecko o łączenie kropek innego koloru.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Poznajemy rozwój żaby – historyjka obrazkowa

Możemy skorzystać z ilustracji w kartach pracy cz.4, str. 90.  Dziecko słucha nagrania odgłosów wydawanych przez żaby.

Żabi koncert” - https://youtu.be/wbCGlhqzrrU

Ćwiczenia ortofoniczne

Zachęcamy dziecko do naśladowania wypowiadanych (z różną intonacją) odgłosów żab, np.: kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, rebek, rebek.

Poznawanie i opisywanie wyglądu żaby.

Potrzebne będą obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta, w tym żabę.

Dzieci mogą porównywać wygląd żaby z wyglądem innego dowolnego zwierzęcia. Zachęcam do poszukania z dzieckiem ciekawostek na temat żab. Można skorzystać z albumów przyrodniczych, ilustracji, internetu, np. Jedzą owady (osy, muchy, mrówki..., pająki, małe ryby, ślimaki...)

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE:

Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Na zielonej łące”. Wstążki w kolorze niebieskim, tamburyn. Układamy w pokoju niebieskie wstążki – staw. (Można wykorzystać również niebieskie materiały).Rodzic jest bocianem, dziecko jest żabką. Bocian stoi z boku, żabka siedzi w stawie, czyli na wstążce, materiale. Kiedy rodzic gra na tamburynie, żabka skacze wesoło po łące. Na przerwę w muzyce wchodzi bocian. Żabka musi szybko wskoczyć do stawu, czyli zająć miejsce na najbliższym krążku.

Język angielski

Słownictwo: trousers, t-shirt, skirt, shoes, jumper, coat, scarf, socks,

Zabawa -„Clothes”

Możemy wspólnie z dziećmi pobawić się w segregowanie i nazywanie różnych ubrań. Przygotujmy duży kosz, do którego można włożyć kilka ubrań letnich i zimowych. Wspólnie z dziećmi możemy nazywać ubrania, które nosimy latem, zimą. Warto posegregować je zgodnie z kolorem, nazywać kolory. Dzieci mogą ubierać swoje lalki, ulubione misie.

Na kartce czarnym flamastrem rysujemy kontury kilku ubrań. Dzieci kolorują ubrania letnie na zielono, a zimowe na niebiesko.

Zabawa z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

Zielona wieża” Zabawy konstrukcyjne klockami w kolorze zielonym. Rodzinna zabawa , budujemy zieloną wieżę.

Żabki”- zabawa ruchowa do piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Dzieci mogą uzupełniać karty pracy.

Karty pracy cz.4, str. 91

Dokończ rysować żabki według wzoru. Pokoloruj rysunki. Ile żab jest w stawie?

Poniżej znajdują się zdjęcia przedstawiające etapy rozwoju żaby. Zapraszam do obejrzenia.

Serdecznie pozdrawiam : p. Beata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach