GRAMY W ZIELONE

2020-04-14

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI.
TEMAT DNIA: GRAMY W ZIELONE.
Data: 14.04.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:
Zabawa orientacyjno-porządkowa Lis i kury.
Rodzic może być lisem. Trzeba wyznaczyć miejsce, gdzie znajduje się kurnik. Siedzą w nim na grzędach (skrzyżnie, z wyprostowanymi plecami) dzieci (kury). Na dźwięk bębenka kury opuszczają kurnik, wychodzą na podwórko i jedzą ziarno (w przysiadzie stukają palcem o podłogę). Na hasło: Lis się skrada, kury jak najszybciej wracają do kurnika. Kiedy lis złapie ustaloną liczbę kur, następuje zmiana ról.
Zajęcia wyciszające-słuchanie piosenki: Dziadek fajną farmę miał. https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ Rozmowa na temat piosenki. Można przygotować obrazki, zdjęcia zwierząt występujących w piosence. Rozmawiamy z dzieckiem o treści piosenki: O jakich zwierzętach jest mowa w kolejnych zwrotkach?

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem:

W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem.
Dzieci opowiadają, co dzieje się na obrazku, wskazują wszystko w kolorze zielonym. Zastanawiają się, dlaczego Ada boi się żaby, opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby (karta pracy str.72)
Odkrywanie litery „ż”- drukowanej i pisanej, małej i wielkiej. Omawiamy z dzieckiem wygląd liter „ż ”, „Ż”. Pozwalamy dziecku na swobodne wypowiedzi( np. do czego literka jest podobna, co przypomina, może jest podobna do innej literki...) Zabawy z literą „ż”, „Ż”: -Na tacy wypełnionej kaszą dziecko pisze palcem litery „ż”, „Ż”. -Prosimy dziecko, aby np. z fasoli, makaronu ułożyło litery „ż”, „Ż” na kartce. Można ułożone litery przykleić i pomalować farbkami.

Na podstawie zagadki dzieci mogą namalować obrazek. „W magicznym, zielonym świecie”.
Rozwiązywanie zagadki I. Fabiszewskiej.
Taki kolor mają liście,
taki kolor trawa ma.
Taki kolor ma też światło,
gdy po pasach idę ja.
Przypominamy, że każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony.

Ćwiczenia gimnastyczne:
Zabawa ruchowa - Żabki. Będą nam potrzebne: wstążki lub chustki, bębenek. Rozkładamy w pokoju wstążki (kwiaty). Dziecko (żabka) skacze pomiędzy kwiatami, zgodnie z rytmem wygrywanym na bębenku. Na przerwę w grze, żabka wskakuje na kwiatek i siedzi nieruchomo. Bocian (rodzeństwo, rodzic) szuka żabek. Jeśli zauważy, że żabka się rusza, łapie ją. Złapana żabka odchodzi na bok i obserwuje dalszy przebieg zabawy.
Zabawa ruchowa: Gdzie ukryła się żabka?
Potrzebujemy: Sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru (10 sztuk), sylweta żabki. Układamy na dywanie 10 sylwet kwiatów wyciętych z kolorowego papieru. Dziecko odwraca się w drugą stronę. Chowa pod wybranym kwiatem sylwetę żabki. Informujemy dziecko, że żabka ukryła się np. pod piątym kwiatem z lewej strony. Dziecko wskazuje odpowiedni kwiat i odszukuje żabkę (różnicujemy stopień trudności: dzieci 5-letnie otrzymują łatwiejsze zadania, w zakresie 6) Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. Pokazujemy dzieciom zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w jakim żyją np. ka¬meleon
„W poszukiwaniu koloru zielonego” Grasz w zielone? - Gram.
Masz zielone? Dzieci odpowiadają: mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu rodzeństwa lub rodzica). Dzieci poszukują koloru zielonego w swoim mieszkaniu, wśród zabawek. W widocznym miejscu możemy umieścić obrazki - zdjęcia przedstawiające las i łąkę w porze wiosennej oraz napisane na kartonikach zdania: Trawa jest zielona. Las jest zielony. Możemy zadawać dzieciom pytania: W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? Dzieci wypowiadają się na temat zdjęć. Umieszczają kartoniki ze zdaniami pod odpowiednimi zdjęciami. Możemy pokazać dzieciom mapę świata i rozpocząć rozmowę: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola? W których miejscach świata jest najwięcej zielonych terenów? Dzieci mogą pokazać te miejsca na mapie, a rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują. Zwracamy uwagę na konieczność dbania o przyrodę.

III. Propozycje zajęć popołudniowych
Rozwiązywanie zagadek – Gra w zielone. Będą potrzebne: obrazki, na których jest przedstawione coś zielonego, np. żaba, groszek, liść, gąsienica. Losujemy z pojemnika obrazki, na których jest przedstawione coś zielonego. Układamy o tym zagadkę. Dzieci próbują ją odgadnąć.
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy: karta, s.73.
Dziecko dzieli słowo żaba na sylaby, a następnie na głoski. Następnie wymienia inne słowa, w których głoskę ż słychać na początku, na końcu oraz w środku słowa.

Budowanie modeli słów : żaba, Żaneta. Potrzebne będą czerwone i niebieskie kartoniki, które możemy samodzielnie zrobić. Dziecko może wymienić kolejne głoski w słowach oraz określić, czy głoska „ż” jest spółgłoską czy samogłoską. Może policzyć i porównać liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego dnia;)

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach