TEMATYKA ZAJĘĆ Z J. ANGIELSKIEGO- MARZEC

2020-03-02

TEMATYKA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Who can swim?

Słownictwo: swim, walk, jump, climb, run. Nazwy zwierząt z poprzednich zajęć oraz czasownik modalny can.

Clothes / ubrania

Słownictwo: bear, hat, coat, boots, suitcase, put on, take off oraz nazwy kolorów: red, blue, brown.

Clean and dirty / określenie brudny czy czysty

Słownictwo: pig, clean, dirty, mud.

Piosenka –„ Clean and Dirty”

This pig is clean

Look

This pig is clean

My hands are clean

This pig is dirty

But my hands are … clean!

Look

My hands are … clean!

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach