GRUDZIEŃ -TEMATYKA ZAJĘĆ

2019-11-30


GRUDZIEŃ
TYDZIEŃ I
Jak wyglądał świat przed milionami lat.
1.Lalka dawniej i dziś.
2.W lesie jurajskim.
3.Czarne skarby ziemi.
4.Jeszcze trochę o węglu i o kopalniach.
5. Imieniny Mikołaja.

PRZYKŁADY:
Poznawanie prehistorycznych roślin i zwierząt
występujących na Ziemi przed milionami lat.

Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla
kamiennego i soli kamiennej.

Poznawanie różnych źródeł energii.

Tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku,
na końcu lub w środku .
Wyodrębnianie głosek w słowach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

TYDZIEŃ II
IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM.
1.Zimowy krajobraz.
2.Sekret bałwana.
3.Zimowe czary.
4.Bezpieczne zabawy zimą
5.Bałwankowa rodzina.

PRZYKŁADY:
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
Poznawanie właściwości fizycznych wody, lodu, śniegu, powietrza, gliny,
węgla kamiennego, soli .
Wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.
Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych.

TYDZIEŃ III:
IDĄ ŚWIĘTA
1.Szykujemy prezenty.
2.Składamy sobie życzenia.
3.Przy wigilijnym stole.
4.Ubieramy choinkę.
Przedświąteczny tydzień.

PRZYKŁADY:
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami,
przejmowanych od pokoleń.
Dostrzeganie potrzeb wyższych innych ludzi.
Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
Układanie rymów do podanych słów.

TYDZIEŃ IV
PROJEKT PREZENTY

PRZYKŁADY:
Kultywowanie tradycji zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami.
Poznawanie zasad zgodnego współdziałania.
Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
Klasyfikowanie, mierzenie długości, szerokości, wysokości.

 

 

  

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach