JAKA JEST MAMA? JAKI JEST TATA? -NAUCZANIE ZDALNE

2020-10-29

29.10.2020r.-Nauczanie zdalne

Temat dnia: Jaka jest mama? Jaki jest tata?

I. Ćwiczenia poranne:

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_


II. Zajęcia organizowane przewidziane programem

Zapraszam dzieci do zobaczenia zabaw badawczych z magnesem

https://www.youtube.com/watch?v=xgeCbQ9nLhw

https://www.youtube.com/watch?v=G3sOdeXEIKg

Magnesy mają dwa bieguny (dwa końce) – północny i południowy. Bieguny północny i południowy przyciągają się, a dwa bieguny północne (od różnych magnesów) lub dwa bieguny południowe odpychają się.

Zabawy z magnesem.

Łowimy ryby. Sylwety ryb, spinacze (np. biurowe – metalowe), niebieski karton, kilka kijków z przywiązanym sznurkiem i umocowanym magnesem. Rodzic lub dziecko przygotowuje sylwety ryb. Każdą z nich przypina spinaczem i kładzie na niebieskim kartonie jeziorku. Kolejne dzieci dostają wędki (bambusowe kijki z przywiązanymi sznurkami, na końcu których są umocowane magnesy). Dzieci łowią nimi ryby. Każde dziecko ma taki sam, określony czas przeznaczony na łowienie ryb. Po skończonej zabawie dzieci liczą złowione ryby, porównują ich liczbę między sobą.

Labirynt (lub trasa samochodowa).Karton z narysowanym schematem labiryntu, dwa magnesy. Rodzic lub dziecko samodzielnie. przygotowuje schemat labiryntu na kartonie. Dzieci kładą jeden mały magnes przed wejściem do labiryntu, a drugi magnes trzymają pod kartonem. Poruszając drugim magnesem, starają się, żeby umieszczony na kartonie magnes przeszedł przez labirynt.

Zbieramy przedmioty. Karton A3, metalowe przedmioty (do wyboru przez rodzica lub dziecko), dwa magnesy. Na środku kartonu formatu A3 umieszczamy różne metalowe przedmioty. Gracze siadają po jednej stronie kartonu. Ich zadaniem jest zgromadzić obok siebie jak naj-więcej przedmiotów, przyciągając je magnesem. Gdy wszystkie przedmioty znikną ze środka – dzieci liczą, ile ich przyciągnęły. Gracz, który ma ich najwięcej, zostaje nagrodzony brawami.

 

W ramach możliwości zapraszam do zabawy z dziećmi o ułożenie trzech zdań na temat mamy i taty, trzech zdań na temat taty Olka i Ady. Np.Mama Olka i Ady jest wysoka .Ma rude włosy. Jest lekarzem pediatrą. Tata Olka i Ady jest architektem .Ma ciemne włosy i niebieskie oczy. Tata Olka i Ady lubi warzywa i czekoladę.

Zabawa Jaka jest mama? Jaki jest tata?

Podawanie przez dzieci charakterystycznych cech opisujących mamę i tatę. Dzieci podają określenia, a rodzic zapisuje je na dużych kartonowych sercach z napisami. −Jaka jest mama? Np. spokojna, wesoła, delikatna, wyrozumiała, czuła, kochająca...−Jaki jest tata? Np. mądry, wesoły, wysportowany, oczytany, kochający, silny..

 

III. Propozycje zajęć popołudniowych

Karta pracy, cz. 1, s. 76.

Omawianie, jak Olek i Ada spędzają wolny czas z rodzicami. Rysowanie, jak dzieci spędzają wolny czas ze swoimi rodzicami. Rysowanie po śladach rysunków tulipanów, bez odrywania kredki od karty

 

Karta pracy, cz. 1, s. 78.

Opowiadanie o tym, co dzieje się na obrazku. Używanie słów: na, w, pod, między, po lewej stronie, po prawej stronie.

Zabawa ruchowa Co robi tata?

Potrzebna będzie muzyka. Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie muzyki. Na przerwę w grze zatrzymują się i naśladują czynności, o których mówi rodzic. Np. tata pisze na komputerze; tata maluje obraz na sztalugach; tata trzepie dywan; tata wbija gwoździe; tata odkurza dywan...

W chwilach relaksu zapraszam do wspólnego wysłuchania słuchowiska

https://www.youtube.com/watch?v=ypJ0JbzwR7I

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach