2020-10-04

PAŹDZIERNIK

 W przyszły poniedziałek 12.10.2020r. odbędzie się w naszej grupie "jesienny bal". Proszę, aby dzieci ubrały się w jesiennych barwach.

Rozwijanie mowy i pamięci, rozwijanie narządów artykulacyjnych.                  

Odkrywanie liter: a,A, m,M, e,E. Utrwalanie oznak nowej pory roku – jesieni. Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego.Rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3. Poznawanie cech prostokąta, utrwalanie poznanych figur. Wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał. Rozwijanie sprawności manualnych. Odczuwanie i wytwarzanie dźwięków. Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych . Rozwijanie kooordynacji wzrokowo-ruchowej,

Rozwijanie zwinności i szybkości, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień I – Idzie jesień….przez ogród i sad

 1. Rozpoznajemy owoce
 2. Dzień z kwadratami
 3. Liczymy owoce
 4. Idą, idą witaminki
 5. Skarby ze spiżarni

 

Tydzień II- Idzie jesień…. Do zwierząt

 1. Beztroska wiewióreczka
 2. Spiżarnia wiewiórki
 3. Pan jeż
 4. Leśne głosy i odgłosy
 5. Kto odlatuje? Kto zostaje?

 

Tydzień III- Co z czego otrzymujemy

 1. Piasek i glina
 2. Z czego otrzymujemy chleb?
 3. Biały serek
 4. Skąd mamy wełnę?
 5. Drewniany papier

 

Tydzień IV - Idzie jesień z deszczem

 1. Kap, kap, kap, plusk, plusk, plusk
 2. Prostokąt patrzy
 3. Jesienny parasol
 4. Jak powstają chmury, deszcz
 5. Co się dzieje z kropelką deszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach