2020-09-29

WRZESIEŃ

 

 

Odkrywanie litery o,O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Opisywanie wyglądu liter o,O. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska. Poznawanie cech koła, kwadratu. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1,2. Rozwijanie umiejętności liczenia. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie mowy, poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę,

Rysowanie po śladach rysunków, rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ I –TO JESTEM JA

1.Oto ja

2.Podobny do mamy, podobny do taty

3.Wspomnienia z wakacji

4.Moje ciało, moje zmysły

5.Moje emocje

 

TYDZIEŃ II –MOJA GRUPA

1.Moja sala

2. Lewa, prawa

3. Dziękuję, proszę, przepraszam

4. Kodeks przedszkolaka

5. zasady przedszkolaka

 

TYDZIEŃ III- MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

1. Na skrzyżowaniu

2. Wszędzie są koła

3. Ruch uliczny

4. Znaki drogowe

5. Przejście dla pieszych

 

TYDZIEŃ – IDZIE JESIEŃ PRZEZ PARK, LAS

1.W parku

2. Jesienna wyprawa

3.Idzie jesień poprzez świat

4. Liczymy grzyby

5. Gdzie jesteś jesieni?

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach