NAUCZANIE ZDALNE - NADCHODZI LATO

2020-06-12

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE.
TEMAT DNIA: NADCHODZI LATO.
DATA: 12.06.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:
Zabawa ruchowa
Umawiamy się z dzieckiem, że podczas skocznej muzyki będzie naśladować lot jaskółki. Na pauzę w muzyce będzie poruszać się według instrukcji rodzica i recytować jednocześnie rymowankę, dzieląc słowa na sylaby.
Jas-kó-łecz-ka w lo-cie
kreś-li du-że ko-ła.
Gniaz-do swe szy-ku-je.
– Przy-szło la-to! – wo-ła.
Dziecko spaceruje na dużej przestrzeni– maszeruje do przodu, recytując i jednocześnie wyklaskując pierwszą część rymowanki. Następnie maszeruje do tyłu, recytując i wyklaskując pozostałą część rymowanki. Zabawę powtarzamy. Podczas kolejnych pauz dziecko recytuje rymowankę: raz głośno, raz cicho, i wykonuje ruchy: raz w szybkim tempie, raz w wolnym tempie.

Zwracamy uwagę bezpieczeństwo.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Zabawa obrazkami – Ubrania na letni wypoczynek.
Oglądanie z dzieckiem magazynów i gazetek reklamowych z modą letnią. Wykonanie obrazkowego poradnika podróżnika.
Potrzebujemy: magazyny i gazetki reklamowe z modą letnią, nożyczki, karton, klej.
Oglądamy wspólnie z dzieckiem magazyny i gazetki reklamowe, np. ze sklepów sportowych z modą letnią. Wymieniamy nazwy części garderoby. Dziecko wskazuje elementy stroju, o których mówi Rodzic i ustala ich przydatność w wybranym miejscu letniego wypoczynku, np.: w mieście, w lesie, na wsi.
Następnie dziecko wycina poszczególne części garderoby i nakleja je na karton w jednej z trzech kolumn: miasto, las, wieś.
Zachęcam do zabaw ruchowych z wykorzystaniem piłek, na świeżym powietrzu.

Zabawa figurami – Żaglówki. Rozwijanie intuicji geometrycznej oraz umiejętności odwzorowywania. Potrzebujemy: wycięte figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty. Dziecko układa figury w rzędach, przelicza figury danego kształtu. Następnie proponujemy zabawę. Opisujemy słowami dowolną figurę, bez używania jej nazwy. Dziecko ogląda, o jaką figurę chodzi i ją wskazuje. Następnie z figur układamy żaglówkę. Na koniec dziecko może ułożyć wzory według własnej inwencji.

III. Zajęcia popołudniowe.
Dla chętnych: Zaprojektowanie wakacyjnej walizki według pomysłu dzieci z różnych materiałów plastycznych, na kartce A4
Zagadki dotykowe.
Rodzic wkłada do worka np.: ubrania, które nosi się zimą i latem, okulary przeciwsłoneczne. Dzieci wkładają rękę do worka, opisują, czego dotknęły. Rodzice, rodzeństwo odgadują, o jaki przedmiot chodzi. Na potwierdzenie podania prawidłowego roz­wiązania dziecko wyjmuje ubranie z worka.
W wolnym czasie można uzupełniać karty pracy, str.80
Pozdrawiam serdecznie Dzieci i Rodziców

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach