CZY NA POCZCIE WYSYŁA SIĘ TYLKO LISTY?

2020-05-22

 

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: LISTY I POCZTÓWKI

TEMAT DNIA: CZY NA POCZCIE WYSYŁA SIĘ TYLKO LISTY?

DATA: 22.05.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa orientacyjno – porządkowa „Ptaszki w gnieździe”.
Dzieci siedzą w kole np.: z rodzeństwem. Na sygnał dźwiękowy wybiegają, krążą w różnych kierunkach, naśladują lot ptaków. Na inny sygnał zatrzymują się i naśladują zbieranie ziarenek (stukają palcem w przysiadzie). Na zapowiedź „Ptaki do gniazd” wracają i wykonują przysiad. Można powtórzyć 3 razy.

Ćwiczenia rzutu i chwytu – „Rzuć i chwyć” – dzieci stoją swobodnie, woreczek trzymają                      w dłoniach. Na dany sygnał podrzucają go do góry i próbują złapać. Powtarzamy 4 razy.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem

Proponuję przeczytać dziecku wiersz :

„Na poczcie" M.Brykczyński

Czasem na poczcie ludzie się tłoczą.

Tak, że aż trudno uwierzyć oczom.

Pierwszy na wagą kładzie dwie paczki

Drugi do listów przykleja znaczki.

Trzeci wysyła list polecony.

 Czwarty — telegram pilny do żony.

Piąty pieniądze wpłaca na konto.

Szósty zadzwonić chce do Toronto.

Siódmy zapomniał po co tu przyszedł,

więc usiadł w kącie i wierszyk pisze.

Zabawa „Prawda – Nieprawda”

Porozmawiajmy z dzieckiem na temat treści wiersza. Możemy zadawać dzieciom różne pytania. Co można wysłać na poczcie? Jakiego rodzaju listy wysyłamy?

Zajęcia matematyczne:

Zaprojektowanie budynku poczty z użyciem figur geometrycznych.

Potrzebujemy: figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru lub gazet.

Prosimy dziecko , aby z figur geometrycznych zaprojektowało budynek poczty. Następnie dziecko może policzyć poszczególne figury, które wykorzystało do projektu. Może również utworzyć zbiory zawierające poszczególne figury i porównać ich liczebność.

Utrwalenie słownictwa:
red – czerwony, bus – autobus, car – samochód, train – pociąg, bike – rower, plane- samolot, boat-łódka
Zabawa utrwalająca: „Ułóż pojazdy”
Możemy narysować na dużym arkuszu papieru niebo, drogę, tory i wodę. Dziecko kolejno losuje obrazki ze środkami transportu i układa je we właściwym miejscu na planszy. Układając pojazdy możemy razem z dzieckiem powtarzać kolejne wyrazy, (car, bike, train.........)
Zabawa z piosenką: The wheels on the Bus. youtube

III. Propozycje zajęć popołudniowych

Dla chętnych dzieci praca plastyczno- techniczna:

Zaprojektuj torbę listonosza według własnego pomysłu z użyciem różnych materiałów plastycznych.

 

Pozdrawiamy serdecznie Dzieci i Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach