ZABAWY NA ŁĄCE

2020-05-14

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: ŁĄKA W MAJU.

TEMAT DNIA: ZABAWY NA ŁĄCE.

DATA: 14.05.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Wyznaczamy linie: startu i mety. Dziecko ustawia się na linii startu i otrzymuje lekką piłkę (np. dmuchaną piłkę plażową). Dziecko przemieszcza się na czworakach, toczy piłkę do mety, odpychając ją na zmianę raz prawą, raz lewą ręką. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Zajęcia matematyczne – „Wiosenne zabawy na łące”

Na zielonej tkaninie –„łące”, układamy wycięte z kolorowego papieru kwiaty w jednym rzędzie. Chowamy pod wybranym kwiatkiem obrazek - biedronkę. Informujemy dziecko, że biedronka ukryła się np. pod piątym kwiatkiem z lewej strony. ( Różnicujemy zadania dla dzieci 5-letnich - 6 kwiatów, dla dzieci 6-letnich - 10 kwiatów).  Dzieci wskazują odpowiedni kwiat i odszukują biedronkę. Liczą, ile biedronka ma kropek. Dziecko układa sylwetę biedronki „na łące”.

Możemy kontynuować zabawę i opowiadać dziecku krótką historyjkę np.: Biedronka, której jest smutno samej na łące zaprosiła inne owady. Rodzic układa na tkaninie cztery sylwety motyli. Pytamy: Ile motyli zaprosiła biedronka? 6-latki liczą i układają odpowiedni kartonik z liczbą. 5 latki układają odpowiednią liczbę sylwet kwiatów. Następnie prosimy dziecko aby na chwilę zamknęło oczy. Dokładamy dwie sylwety motyli (w małym odstępie od pozostałych). Mówimy: Inne motyle dowiedziały się o świetnej zabawie. Postanowiły przyłączyć się do niej. Ile motyli przybyło? Ile teraz jest motyli na łące? 5-latek odpowiada na pytania, a następnie układa odpowiednią liczbę kwiatów. 6-latek układa z kartoników działanie matematyczne: 4 + 2 = 6 i próbuje je odczytać.

„Muzyka na łące” - Zabawa z elementami ćwiczeń ortofonicznych. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia: pszczoły, konika polnego, muchy i żaby. Wspólnie z dzieckiem ustala, jakie dźwięki wydają przedstawione na zdjęciach zwierzęta, np.: pszczoła – bzzz, bzzz,konik polny – cyk, cyk, mu­cha – zzz, zzz, żaba – rech, rech. Rodzic podnosi do góry wybrane zdjęcie. Dziecko naśladuje ruchy i głos charakterystyczny dla przedstawionego na nim zwierzęcia.

Jeśli to możliwe, dzieci wychodzą na podwórko. Potrzebna będzie kolorowa kreda.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Idziemy na łąkę”.

Rodzic razem z dzieckiem przygotowuje łąkę: na swoim podwórku, rysuje kredą jedną linię (najpierw prostą, pod koniec krętą). Dzieci wzdłuż linii dorysowują kwiaty i owady. Następnie stają w rzędzie na początku linii. Kolejno przechodzą po dróżce, stawiając stopę za stopą. Po przejściu dróżki wracają na swoje miejsce w rzędzie i mogą kontynuować zabawę. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Życzę miłej zabawy.

Obserwujemy przyrodę

Przygotujmy: Lupy lub szkła powiększające.

Dzieci przyglądają się rabatce kwiatowej. Za pomocą lup i szkieł powięk­szających obserwują drobne zwierzęta, które znajdują się na niej. Podają ich nazwy. Liczą kwiaty na rabatkach, określają ich kolory. Dzieci wykonują obserwacje pod opieką, nadzorem rodzica. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.

III. Propozycje zajęć popołudniowych:

1. Zabawy logopedyczne.

- Ćwiczenia buzi i języka

- "Zabawy na wiosennej łące" ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się przed bocianem.
Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.
Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.
Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.
Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem od jednego do drugiego kącika ust.
Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby.

- Zapraszam na logorytmikę "A ram sam sam"

- Zabawa słuchowa "Różnicowanie sz/s"

 2. Kwiaty, biedronki, ślimaki…..z plasteliny

Zabawa rozwijająca sprawność manualną. Zachęcam dzieci do wykonania np.; ślimaka z plasteliny.

 3. W wolnym czasie dzieci mogą uzupełniać karty pracy: 5latki-37,38   6-latki s.37,38

 

Serdecznie pozdrawiam Dzieci i Rodziców:)

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach