W WIELKIM MIEŚCIE

2020-05-07

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: MOJA OJCZYZNA                                                                                                TEMAT DNIA:W WIELKIM MIEŚCIE                       

DATA: 07.05.2020r.                                                                                                                                                                                                                                             
I. Ćwiczenia poranne:
Skoki, podskoki i skłony z głośnym liczeniem.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Proponuję obejrzenie z dzieckiem zdjęć przedstawiających architekturę dużego miasta. Można poprosić dziecko o porównywanie architektury wsi z architekturą miasta.
Zabawy matematyczne: Budowanie osiedla mieszkaniowego.

Dzieci układają budynki z klocków drewnianych. Na osiedlu, w miejscach oznaczonych kolorem żółtym, mają stanąć tylko budynki sześciopiętrowe (5-latki). W miejscach oznaczonych kolorem niebieskim mają stanąć tylko budynki dziesięciopiętrowe (6- latki). Rodzic-architekt może wprowadzać różne zmiany: np.:
• Budynki stojące na placu oznaczonym kolorem żółtym mają mieć cztery piętra, a te stojące na placu w kolorze niebieskim – osiem pięter. Pytamy: Co trzeba zrobić? Dzieci odejmują po dwa klocki. Liczą, ile pięter mają teraz domy.
• Po prawej stronie budynku ma stanąć niższy budynek. Dzieci same decydują, ile pięter ma mieć dom. Pytamy dziecko: Ile pięter ma twój dom? Który z budynków jest wyższy? Który jest niższy?
• Wprowadzamy zmiany. Oba budynki mają być takiej samej wysokości. Pytamy dzieci: Ile pięter trzeba było dobudować?
• Rodzic prosi o wybudowanie po lewej stronie wyższego budynku. Dzieci podają, ile pięter ma ich dom.

Teraz trzeba zadbać o zieleń. Rozdajemy dzieciom kartki w kolorze zielonym oraz koperty, w których znajdują się wycięte z papieru figury geometryczne (6-latki mają po 10 figur geometrycznych, np.: prostokątów, kwadratów, kół, trójkątów, jednego kształtu, ale różnych rozmiarów, a 5-latki – po 6). Dzieci układają z nich kwiaty na zielonych kartkach (trawnikach). Po zakończeniu zadania informują, jakie figury były im potrzebne do wykonania kwiatów i ile ich potrzebowały.

Zabawa ruchowa: „Budujemy dom”.
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, dłonie na kolanach, plecy i głowa proste. Na hasło: budujemy dom, dzieci przenoszą ręce nad głowę, ustawiając dłonie równolegle na zmianę raz prawa, raz lewa wyżej, do momentu aż ręce będą, wyciągnięte w górze.
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE:
Utrwalamy piosenkę: „Jestem Polakiem”
https://youtu.be/plug6OIrxRM
III. Zajęcia popołudniowe:

1. Zabawy logopedyczne:

- rozpoczynamy ćwiczeniami buzi i języka razem z żabką

- teraz zapraszam do usprawniania artykulatorów „ Żaba”(rodzic czyta wiersz dziecko naśladuje za żabką ćwiczenia języka)

Pewna żaba, chociaż mała
Raz na spacer się wybrała.
Ja z języka żabkę zrobię
Niechaj w buzi skacze sobie.
W prawo, w lewo, w górę w dół,
Wreszcie złoży się na pół.
Po kamykach przeskakuje, górne ząbki porachuje.
Gdy spragniona żabka była,
Chłodnej wody się napiła.
Pocmokała, pomlaskała,
Pyszczek żabi oblizała.
Teraz sobie smacznie śpi,
Chrapiąc mocno, tak jak ty.

- następnym zadaniem będzie zabawa z sylabami

2. Zachęcam do przeczytania dziecku wiersza E. Stadtmüller - Kim jesteś
Czy wiesz, kim jesteś?– To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
– Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
– biało-czerwone.
Ojczyste godło
– orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
mazurka dźwięki,
no i stolica
– miasto syrenki.
I jeszcze Wisła,
co sobie płynie:
raz po wyżynie,
raz po równinie,
i mija miasta
prześliczne takie...
– Już wiesz, kim jesteś?
– Jestem Polakiem.
Porozmawiajmy z dzieckiem na temat wiersza : O czym był ten wiersz? Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka? Jak mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska?
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy: 5l. 21-23/ 6l. 21-23

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach