MIEJSCE W KTÓRYM MIESZKAM

2020-04-28

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION.

TEMAT DNIA: Miejsce w którym mieszkam.

DATA: 27.04.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zwiedzamy okolicę”. Dziecko może poruszać się po mieszkaniu zgodnie z instrukcją słowną rodziców np. idź prosto, skręć w lewo, uwaga: idź na czworakach - schyl się, uważaj gałęzie….Dzięki tej zabawie dzieci będą utrwalać kierunki, reagować na polecenia.

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Śmieci, do kosza.

Możemy przygotować trzy pojemniki-pudełka w kolorze: zielonym, niebieskim, żółtym. Dzieci mogą celować do pudełka małą piłką z odpowiedniej odległości, wypowiadając nazwę właściwego śmiecia, np. celują piłkę do pudełka niebieskiego i wołają papier

Przy okazji zabawy ruchowej dzieci utrwalają sobie właściwe zasady segregowania śmieci. Za poprawne wykonanie zadania dziecko może otrzymać punkty:)

„Duże miasta i małe miasta”

Rozwiązanie zagadki słuchowej. Dzieci słuchają nagrania odgłosów ulicy, oglądają  obrazki przedstawiające różne środki transportu, np.: tram­waj, autobus.

Pytamy dzieci: Dla jakiej miejscowości są charakterystyczne te od­głosy? Dzieci odgadują, że chodzi o duże miasto. Jakie pojazdy spotykamy w dużym mie­ście? Dzieci wybierają obrazki odpowiednich pojazdów, np.: tramwaju, autobusu. W jakich miejscowościach nie ma np. tramwajów? Dzieci odgadują, że chodzi o małe miejscowości, takie jak małe miasteczka czy wsie. Możemy wspólnie z dziećmi oglądać ilustracje przedstawiające duże miasta, miasteczka, wsie…. Dzieci mogą poszukać na pocztówkach, w albumach, walorów przyrodniczych,  najważniejszych zabytków miejscowości w której mieszkają.

Odgłosy pojazdów

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M

Zabawa z rodzicami -  „Turyści”. Tworzenie krótkich dialogów.

Dziecko wciela się w rolę turysty, druga osoba -rodzic to mieszkaniec danej miejsco­wości. Zadaniem mieszkańca jest zachęcenie turysty do zwiedzenia najciekawszych miejsc znajdu­jących się w jego miejscowości. Po kilku minutach następuje zamiana. Możemy pomagać dzieciom zadając dodatkowe pytania. Ważne, aby to była dla dziecka fajna zabawa.

Zajęcia plastyczne:                                                                                                                              Mój dom –praca plastyczna. Dzieci mogą narysować swój dom i najbliższą okolicę.

Zachęcam do przesłania pracy wszystkich chętnych.

Zajęcia umuzykalniające: Zbudujemy dom-piosenka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI

III. Zajęcia popołudniowe:

1. Zabawy logopedyczne

- zaczynamy słodką gimnastyką buzi i języka :)

- ciekawy program z ćwiczeniami buzi i języka nr 7 w zakładce logopedia

ćwiczymy relacje przestrzenne. Gdzie jest piłka? Dzieci przeciągają prostokąty z przyimkami w puste pola pod obrazkami. Rodzice poproście dzieci, aby pełnymi zdaniami powiedziały, gdzie znajduje się piłka (np. pierwszy obrazek: "Piłka jest w pudełku" itd.). Poćwiczycie w ten sposób budowanie zdań oraz utrwalanie w nich przyimków.

- interaktywna kolorowanka wspierająca mowę "Mój dom". Zapraszam do ułożenia opowiadania do obrazka.

- teraz czas na logorytmikę

2. Ćwiczenia twórcze „Zgadnij, co narysowałem”.

Dzieci rysują dla rodzeństwa, rodziców, zagadki rysunkowe mazakiem na kartce lub patykiem na ziemi; (jeśli to możliwe).

Konkurs z okazji Dnia Europy

 Szczegóły: https://europedirect-rybnik.pl/sto-lat-europo

Karty pracy: część 5

Dostosowujemy zawsze do indywidualnych możliwości dziecka

5-latki str. 5,6

6-latki str. 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach