CO NAM DAJE LAS

2020-04-23

NAUCZANIE ZDALNE.
TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ.
TEMAT DNIA: CO NAM DAJE LAS.
DATA: 23.04.2020 r.


I.Ćwiczenia poranne

Rodzinna powitanka na dzień dobry :)
Witam tych, którzy...
wykonują podskoki jak zające, robią pięć pajacyków, skaczą jak żabki, stoją jak bocian…..Możemy zamieniać się rolami. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Proponuję obejrzeć z dzieckiem dostępne w domu albumy przyrodnicze, czasopisma, pocztówki przedstawiające różne środowiska przyrodnicze Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lasy.

Zabawa słuchowa – Echo. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Dziecko siedzi na dywanie i zamyka oczy. Uważnie słucha słów wypowiadanych szeptem przez rodzica, a następnie powtarza je głośno.

Za co cenimy las ? Rozmowa z dziećmi, 6l. karta str. 93, 5l.str. 76 Szukamy ciekawostek na temat lasu. Zachęcamy dzieci do wspólnych rozmów: Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie? Dlaczego trzeba dbać o las? Czym dla zwierząt jest las? Jak należy zachowywać się w lesie. Poszukajmy wspólnie z dzieckiem ciekawostek na temat lasu np. Dęby są długowieczne. Ludzie chronią stare i okazałe drzewa, zaliczając je do pomników przyrody. Możemy wyjaśnić dzieciom powiedzenie -Silny jak dąb.

Zabawa ruchowa Zwierzęta w lesie.
Dziecko formuje za pomocą wstążki lub chustki koło – swój domek. Na hasło: Spacer! dziecko, naśladując sposób poruszania się zwierzęcia przedstawionego na emblemacie, spaceruje po lesie i wita się z rodzicem lub rodzeństwem (zwierzętami). Na hasło: Człowiek! – chowa się w swoim domku.

Zabawa matematyczna: Porównywanie liczebności zbiorów.
Ze wstążek lub sznurków formujemy dwa zbiory. Następnie dziecko w dowolny sposób układa zwierzątka w zbiorach, przelicza je w każdym zbiorze przyporządkowuje cyfry i układa ze słomek odpowiednie znaki: (<, >,= ) w zakresie dziesięciu- (6latki). Młodszym dziecio rysujemy kropki na kartonikach w zakresie sześciu. Zachęcamy dzieci do używania pojęć: więcej, mniej, tyle samo.

Zajęcia umuzykalniające

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

1. Zabawy logopedyczne:

- rozpoczynamy od ćwiczeń buzi i języka

posłuchaj nagrań. Do każdego nagrania wybierz właściwą ilustrację - ćwiczenia słuchowe

- logorytmika chu chu ua

- ćwiczymy sekwencje - układanki lewopółkulowe

2. Dbaj o środowisko - obejrzyj krótki film

3. Zabawa - Rapowane zagadki 

wyrabianie poczucia rytmu. Prezentujemy dzieciom zagadki B. Formy o tematyce ekologicznej. Dzieci, po rozwiązaniu zagadek, najpierw z pomocą rodzica następnie samodzielnie, próbują rapować ich teksty.

Z dachu domu wystaje,
z niego czarny dym płynie,
wszyscy dobrze wiedzą,
że mowa o… (kominie)

Kiedy samochody
z miejsc nagle ruszą,
one z rury wydechowej
wydostać się muszą.
(spaliny)

Jest ich dużo w lesie,
na nich liście, gałęzie.
Szum ich o każdej porze
słychać w lesie wszędzie.
(drzewa)

Dzieci mogą również uzupełniać karty pracy: 6 latki str. 92 / 5latki str. 77,


Serdecznie pozdrawiamy: p. Hania, p.Urszula, p. Grażyna

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach