CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA

2020-04-17

 

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI

TEMAT DNIA: CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA

16.04.2020 r.

 

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania– „Konie w stajni”.  Dziecko - konik ustawia się pod ścianą (w stajni) . Na hasło: Konie, na łąkę – wychodzi i porusza się na czworakach, naśladuje „skubanie trawy”.  Na hasło: Konie, do stajni wraca na ustalone miejsce.

„Pajacyki” - Dziecko wykonuje pajacyki głośno licząc.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem:

Co nam dają zwierzęta? – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie” Zapozna­nie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

Słuchanie wiersza E. Stadtmüller -Śniadanie.

Obrazek przedstawiający wiejskie podwórko.

Rodzic recytuje wiersz, wskazując umieszczony w widocznym miejscu obrazek.

Jedźmy na wieś – daję słowo,

że tam można podjeść zdrowo.

Już od rana białą rzeką

wyśmienite płynie mleko.

Płynie do nas wprost od krowy,

serek z niego będzie zdrowy.

Kura chwali się od rana:

– Zniosłam jajko, proszę pana!

Proszę spojrzeć – to nie bajka.

Wprost od kury są te jajka!

Jeszcze tylko kromka chleba

i do szczęścia nic nie trzeba.

Rozmowa na temat wiersza. Określanie znaczenia zwierząt dla człowieka.

Zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka, np.: krowy, kury, indyka, gęsi, koguta, świni, konia. Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta (np.: kury, gęsi, kaczki, konie)? Zwracamy uwagę na konieczność opiekowania się zwierzętami.

Rozpoznawanie pochodzenia wybranych produktów i sposobów ich wykorzystania.

Kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszka z pierza, pędzel, zdjęcia: krowy, konia, owcy, kury, gęsi, żółte koła wycięte z papieru (5 sztuk) – na każdym kole znajduje się jeden z wybranych napisów: mleko, jaja, pióra, wełna, włos koński, długie, żółte prostokąty (promyki) wycięte z pa­pieru, flamaster.

Umieszczamy na stoliku kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszkę, pędzel oraz zdjęcia: krowy, konia, owcy, kury, gęsi. Prosimy, aby dzieci połączyły w pary produkty ze zdjęciami zwierząt, od których pochodzą. Następnie układamy w widocznym miejscu, żółte koło (słońce) wycięte z papieru, na którym widnieje napis mleko (napis odczytują 6-latki). Pytamy: Co możemy zrobić z mleka? Dzieci podają propozycje. Zapisujemy odpowiedzi na promyku (żółtym pasku). Dzieci umieszczają promyk przy sylwecie słońca. W ten sam sposób omawiamy z dziećmi wykorzystanie wełny, włosia końskiego, jaj, gęsich piór.

Zabawa ruchowa Co to za zwierzę?

Dziecko losuje kartonik z narysowanym fragmentem zwierzęcia żyjącego na wsi (np. naryso­waną głową, ogonem). Zadaniem dziecka jest rozpoznanie zwierzęcia, nazwanie go i poruszanie w od­powiedni sposób.

Język angielski

What’s the weather like today?

Dzieci mogą obserwować jaka jest pogoda za oknem.

Poniższe pytania możemy wykorzystać do wspólnej zabawy z dzieckiem.

Is it cold today?

Możemy naśladować, że jest nam zimno.

Is it raining today?

Pokazujemy padający deszcz.

Is it windy today?

Naśladujemy wiatr. Można wykorzystać chustkę.

Is it snowing today?

Pokazujemy dłońmi padający śnieg.

Is it warm today?

Wachlujemy się dłonią.

„Zjawiska pogody” –zabawa z wykorzystaniem słownictwa:

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

„Zabawy z kostką”- możemy z papieru, kartonu wykonać kostkę do gry i narysować na niej różne zjawiska pogody. Dzieci mogą rzucać kostką i rozpoznawać, nazywać wspólnie z rodzicami zjawiska pogody.

III. Propozycje zajęć popołudniowych:

Jakie czynności możemy wykonywać na wsi? Rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustrację.

W wolnym czasie uzupełniamy karty pracy- część 4 ,6 latki: s. 80,81     5-latki: s.66,67

Taniec z piórkami, który proponuje pani Monika.               Odtwarzamy piosenkę Antonio Vivaldiego - Wiosna, dzieciom dajemy chusteczkę. Zadaniem dzieci jest swobodny taniec przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

 

Można oczywiście przysyłać zdjęcia prac dzieci :)

Serdecznie pozdrawiamy p. Hania , p. Monika

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach