MIESZKAŃCY WIEJSKIEGO PODWÓRKA I ICH DZIECI.

2020-04-15

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI.
TEMAT DNIA: Mieszkańcy wiejskiego podwórka i ich dzieci.
Data: 15.04.2020 r.


I. Ćwiczenia poranne:

"Głodna kura"- Zabawa ruchowa z elementami skoku i podskoku. Dzieci poruszają się po mieszkaniu w dowolnych kierunkach. Na uderzenie w bębenek i hasło: ziarna,  radośnie podskakują.


II. Zajęcia organizowane przewidziane programem:
„Z wizytą na wsi” - rozmowa w oparciu o ilustracje (możemy skorzystać z karty pracy (6-latki: 76 -79, 5-latki: 61-65 ). Zachęcamy dzieci do wypowiedzi na temat nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych).
„Poszukaj pary".
Na dywanie rozkładamy zdjęcia, ilustracje dorosłych zwierząt, np.: świni, kozy, kaczki, kury, klaczy, krowy, owcy, oraz ich dzieci, np.: prosięcia, koźlęcia, kaczęcia, kurczęcia, źrebięcia, cielęcia, jagnięcia. Prosimy, aby dzieci dobrały zwierzęta w pary. Możemy poprosić dziecko o ułożenie zdrobnień do nazw młodych zwie¬rząt, np.: prosię, prosiątko, prosiaczek.
Zabawa -rymowanki
Dzieci mogą wymyślać krótkie rymowanki do podanych przez rodzica nazw młodych zwierząt, np.; Cielątko to bardzo miłe zwierzątko. Pierwszą, przykładową rymowankę wypowiada rodzic.
Jeśli dzieci mają problem z układaniem krótkich rymowanek, układają rymy tylko do zdrobnień, np. jagniątko – słoniątko.

Zabawa ruchowa Koniki.
Dzieci (koniki), w zależności od rytmu wygrywanego przez rodzica na tamburynie, idą (powoli, wy¬soko unosząc nogi), poruszają się kłusem (biegną na palcach, ale jeszcze nie za szybko), galopem (biegną szybko na całych stopach). Podczas poruszania się kląskają językiem. Naśladują odgłos uderzania końskich kopyt o ziemię.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Pajacyki, skłony i podskoki” –ćwiczenia z rodzicami – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Zabawa w domu dla całej rodziny
Gdy pogoda nie sprzyja wyjściom, warto zorganizować zabawę dla całej rodziny łączącą aktywność fizyczną i umysłową. Cała zabawa pod nazwą „Poszukiwacze skarbów”, polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy itp. W całym domu można także pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „szukaj za kanapą”, itp. Wówczas mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc będzie z siebie dumne, a przy okazji się porusza. To co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od rodziców.


Język angielski:
„Zabawa w polecenia”
Touch your head!
Touch your nose!
Clap your hands!
Stamp your feet!
Point to the window!
Point to the floor!


"Head shoulders knees and toes" you tube, zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci mogą przypomnieć sobie nazwy części ciała.
Poniżej przedstawiam propozycje zabaw z wykorzystaniem słownictwa: pig, horse, sheep, duck, cow, rooster.


• Zabawa z kostką: Jakie to zwierzę? Możemy wyciąć ilustracje powyższych zwierząt i przykleić je na dużą kostkę do gry. Dzieci mogą rzucać kostką i nazywać zwierzęta wspólnie z rodzicami oraz naśladować ich odgłosy.


• Zabawa ruchowa: „Odszukaj zwierzę”.
Na podłodze układamy obrazki ze zwierzątkami. Dzieci poruszają się przy muzyce, kiedy muzyka ucichnie rodzic podaje nazwę zwierzęcia, a dzieci szybko do niego podbiegają.
• What’s missing?


Rozkładamy na dywanie obrazki ze zwierzętami: Prosimy, aby dziecko zamknęło oczy. Close your eyes. Chowamy do pudełka- worka jeden obrazek. Następnie prosimy, aby dziecko otworzyło oczy. Open your eyes. What’s missing? Możemy wspólnie z dzieckiem wypowiedzieć nazwę zwierzęcia, które zniknęło.


III. Propozycje zajęć popołudniowych


Zabawa: „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”
Potrzebne będą: pudełko lub pojemnik, ilustracje młodych zwierząt.
Dzieci losują z pudełka zdjęcia młodych zwierząt. Opisują je, używając określeń przymiotnikowych, np. Prosię jest różowe, gładkie…..
Zachęcam do zabaw konstrukcyjnych różnymi klockami – budowanie z klocków zwierząt i ich zagród.


Dzieci mogą uzupełniać w wolnych chwilach lub w kolejnych dniach, karty pracy:

5latki-str.62,64,65, 6latki-str.76,78,79
Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych możliwości dziecka.


Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.

 p. Hania, p. Kamila

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach