GRAMY W ZIELONE

2020-04-14

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI.
TEMAT DNIA: GRAMY W ZIELONE.
Data: 14.04.2020 r.


I. Ćwiczenia poranne:


Zabawa orientacyjno-porządkowa Lis i kury.
Rodzic może być lisem. Trzeba wyznaczyć miejsce, gdzie znajduje się kurnik. Siedzą w nim na grzędach (skrzyżnie, z wyprostowanymi plecami), dzieci (kury). Na dźwięk bębenka kury opuszczają kurnik, wychodzą na podwórko i jedzą ziarno (w przysiadzie stukają palcem o podłogę). Na hasło: Lis się skrada, kury jak najszybciej wracają do kurnika. Kiedy lis złapie ustaloną liczbę kur, następuje zmiana ról.
Słuchanie piosenki: Dziadek fajną farmę miał.https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ Rozmowa na temat piosenki.Można przygotować obrazki, zdjęcia zwierząt występujących w piosence. Rozmawiamy z dzieckiem o treści piosenki: O jakich zwierzętach jest mowa w kolejnych zwrotkach?
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem:

„W poszukiwaniu zieleni” – praca z obrazkiem.
Dzieci opowiadają, co dzieje się na obrazku, wskazują wszystko w kolorze zielonym. Zastanawiają się, dlaczego Ada boi się żaby, opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby, (karta pracy: 5l-str.60 , 6l.-str.72)
6-latki - Odkrywanie litery „ż”- drukowanej i pisanej, małej i wielkiej. Omawiamy z dzieckiem wygląd liter „ż ”, „Ż”. Pozwalamy dziecku na swobodne wypowiedzi( np. do czego literka jest podobna, co przypomina, może jest podobna do innej literki...) Zabawy z literą „ż”, „Ż”:
-Na tacy wypełnionej kaszą dziecko pisze palcem litery „ż”, „Ż”. -Prosimy dziecko, aby np. z fasoli, makaronu, kawałków papieru, ułożyło litery „ż”, „Ż” na kartce. Można ułożone litery przykleić i pomalowaćfarbkami.
5-latki mogą podzielić wyraz żaba na sylaby. Mogą również odszukiwać w domu przedmioty rozpoczynające się tak samo (tą samą głoską).
Zagadka I. Fabiszewskiej.
Taki kolor mają liście,
taki kolor trawa ma.
Taki kolor ma też światło,
gdy po pasach idę ja.
O jakim kolorze była zagadka? Proponujemy dzieciom wykonanie pracy pt.: „W magicznym, zielonym świecie”. Przypominamy, że każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony.
Ćwiczenia gimnastyczne
„Pajacyki, skłony i podskoki” –ćwiczenia z rodzicami
Zabawa ruchowa - Żabki.
Będą nam potrzebne: wstążki lub chustki, bębenek. Rozkładamy w pokoju wstążki (kwiaty). Dziecko (żabka) skacze pomiędzy kwiatami, zgodnie z rytmem wygrywanym na bębenku. Na przerwę w grze, żabka wskakuje na kwiatek i siedzi nieruchomo. Bocian (rodzeństwo, rodzic) szuka żabek. Jeśli zauważy, że żabka się rusza, łapie ją. Złapana żabka odchodzi na bok i obserwuje dalszy przebieg zabawy.
Gdzie ukryła się żabka?
Potrzebujemy: Sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru (10 sztuk), sylweta żabki. Układamy na dywanie 10 sylwet kwiatów wyciętych z kolorowego papieru. Dziecko odwraca się w drugą stronę. Chowamy pod wybranym kwiatem sylwetę żabki. Informujemy dziecko, że żabka ukryła się np. pod piątym kwiatem z lewej strony. Dziecko wskazuje odpowiedni kwiat i odszukuje żabkę (różnicujemy stopień trudności: dzieci 5-letnie otrzymują łatwiejsze zadania, w zakresie 6). Zwrócenie uwagi na rolę barwy ochronnej w życiu zwierząt. Pokazujemy dzieciom zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w jakim żyją np. ka¬meleon.
„W poszukiwaniu koloru zielonego” Grasz w zielone? - Gram.
Masz zielone? Dzieci odpowiadają: mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu rodzeństwa lub rodzica). Dzieci poszukują koloru zielonego w swoim mieszkaniu, wśród zabawek. W widocznym miejscu możemy umieścić obrazki - zdjęcia przedstawiające las i łąkę w porze wiosennej oraz napisane na kartonikach zdania: Trawa jest zielona. Las jest zielony. Możemy zadawać dzieciom pytania: W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? Dzieci wypowiadają się na temat zdjęć. 6-latki umieszczają kartoniki ze zdaniami, pod odpowiednimi zdjęciami. Możemy pokazać dzieciom mapę świata i rozpocząć rozmowę: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola? W których miejscach świata jest najwięcej zielonych terenów? Dzieci mogą pokazać te miejsca na mapie, a rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują. Zwracamy uwagę na konieczność dbania o przyrodę.


III. Propozycje zajęć popołudniowych


1. Zabawy logopedyczne

- Zapraszam na bajkę logopedyczną „OSIOŁEK” (rodzic czyta tekst, dziecko wykonuje ćwiczenia)


Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żud (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwad (przesuwamy językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim jedzeniu biega po polanie (kląskanie). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków)


- Ćwiczenia słuchowe

"Papuga" - naśladowanie ilości, rytmu i tempa, np. demonstracja uderzeń ręką w kolano, blat stołu, tupniecie nogą. Dziecko powtarza prosty układ rytmiczny.
"Jaką głoskę słyszysz?" - wypowiadanie na przemian z dzieckiem słów rozpoczynających się tą samą głoską lub tworzenie ciągów wyrazowych tak, aby ostatnia głoska jednego wyrazu była pierwszą kolejnego.

Zapraszam do wysłuchania programu "Gimnastyka buzi i języka" cz. 5 /zakładka - logopedia/

2. Rozwiązywanie zagadek – Gra w zielone.


Będą potrzebne: obrazki, na których jest przedstawione „coś zielonego”, np. żaba, groszek, liść, gąsienica. Następnie wrzucone do pojemnika obrazki kolejno losujemy i układamy o nich zagadki. Dzieci próbują je odgadnąć.
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy:
5latki – karta str.61. Połącz zdjęcia w pętlach z obrazkami, których nazwy rozpoczynają się tak samo (tą samą głoską).
6latki-karta73. Dziecko może podzielić słowo żaba na sylaby, a następnie na głoski. Wymienia inne słowa, w których głoskę ż słychać na początku, na końcu oraz w środku słowa.


Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia: p Hania , p. Urszula, p. Grażyna

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach