WIOSENNE POWROTY -JAJKO I JEGO TAJEMNICE

2020-03-30

MARZEC/KWIECIEŃ

30.03.2020 – Nauczanie zdalne

Temat tygodnia: Wiosenne powroty

I . Ćwiczenia poranne

1.„Leci komar”- zabawa ruchowa. Dziecko chodzi szybkim krokiem po pokoju. Na hasło: „Leci komar” zatrzymuje się, rodzic mówi, gdzie znajduje się komar, a dziecko musi w tym miejscu klasnąć w dłonie, by go przegonić( np. komar przy prawym lub lewym uchu, komar przy lewym kolanie, komar za plecami).

2.”Stonoga”- zabawa ruchowa.

Stonoga

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga,

Aż się trzęsie podłoga, podłoga, podłoga, bęc.

Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga,

Piąta noga, szósta noga, siódma noga... i odwłok.

Dziecko łapie się w pasie i wspólnie z rodzicem może śpiewać lub rytmicznie wypowiadać słowa zabawy, krocząc do przodu. Na słowo „bęc” podskakuje i zatrzymuje się. W czasie śpiewania trzeciego i czwartego wersu dzieci po kolei wysuwają w bok prawą nogę i podają liczebnik porządkowy.

 

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Dostosowujemy zajęcia do możliwości dziecka, jego predyspozycji w danym dniu.

 "Wiosenne powroty"

Oglądanie albumów ze zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków, które są jajorodne.Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej wiosenne powroty ptaków.  Opowiedz co dzieje się na obrazku.Czyje gniazdo obserwowali Olek z dziad­kiem? Jak wygląda bocian? Istotne, aby dziecko wypowiadało się, wzbogacało zasób słownictwa.

5latki Dziecko może podzielić wyrazy na sylaby, wyklaskując ilość sylab, np. bo-cian. Każda sylaba to jedno klaśnięcie lub uderzenie w bębenek, dzwonki. Zabawa: Co słyszysz na początku w wyrazach: jajko, Olek ? Zawsze dostosowujemy zabawy do indywidualnych, możliwości dziecka.

 6-latki - ”Odkrywanie litery „j”, „J”.

„Zabawy z literą”- Pozwalamy dziecku na swobodne wypowiedzi ( np. do czego litera jest podobna, co przypomina...) - Na tacy wypełnionej kaszą dziecko podejmuje próbę pisania palcem litery „j”, „J”. Prosimy dziecko, aby np. z fasoli, grochu lub z makaronu ułożyło litery „j”, „J” na kartce. Dziecko może poszukiwać przedmiotów w otoczeniu, które zaczynają się głoską „j”,,,J”. Możemy skorzystać z karty pracy nr 48 i zadawać dziecku pytania na temat ilustracji.

Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Ptaszki w gnieździe”. Dzieci siedzą w określonym miejscu na dywanie. Na sygnał dźwiękowy wybiegają, krążą w różnych kierunkach,

naśladują lot ptaka. Na inny umówiony sygnał zatrzymują się i naśladują zbieranie ziarenek-

(stukają palcem w przysiadzie). Na zapowiedź „Ptaki do gniazd” wracają na określone miejsca i wykonują przysiad. Powtórzyć x 3.

2. Zabawa z szarfą lub (szeroką wstążką). Każde dziecko otrzymuje szarfę i organizuje sobie dużo miejsca wokół siebie. Układają szarfę –wstążkę w kółeczko, wchodzą w nie i przyjmują pozycję wyprostowaną. Na sygnał dźwiękowy przewlekają szarfę pośpiesznie od dołu, ku

górze i ponownie układają szarfę.

3. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Drzewa na wietrze”. Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę. Poruszają ramionami kołysząc się na boki (silny wiatr- skłon pogłębiony)

4. Zabawa z elementem podskoku: „Skaczące piłki”. Włączamy wybraną muzykę. Dzieci wykonują podskoki obunóż w swobodnym tempie. Na przerwę w muzyce, zatrzymują się.

 

III. Propozycje zajęć popołudniowych:

 

Rodzice wybierają propozycję doświadczeń

Zabawy badawcze. Doświadczenia z jajkiem.

Zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków, zapoznanie z właściwościami jajka.

PROPOZYCJA1

1.Proszę przygotować:1 jajko surowe, 1 jajko gotowane, przezroczystą miskę lub słoik z szerokim otworem.

                        Dzieci badają zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego – wkładają jajko do plastiko­wej, przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem.

 

PROPOZYCJA 2.

2.Proszę przygotować: Cztery jajka surowe, sól, łyżki, woda, woda w dzbanku.

                        Dzieci badają zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw dzieci wlewają do słoika trochę wody, wkładają jajko, potem dosypują stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełniają wodę, wlewając ją ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwują, co się dzieje).                     

PROPOZYCJA 3

4.Proszę przygotować: Jajko gotowane, tackę lub talerzyk jednorazowy, nożyk plastikowy.

 

                        Dzieci badają właściwości jajka ugotowanego na twardo: obierają jajko, kroją je plastikowym nożykiem na pół, nazywają poszczególne części jajka (skorupka, żółtko, białko), określają wygląd, smak, zapach. Porównują budowę jajek: surowego i gotowanego. Zastanawiają się, co się zmieniło i dlaczego.

                        Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków. W tej zabawie użyć można ilustracji dostępnych na stronach internetowych lub wykorzystać atlasy przyrodnicze lub albumy.

 

Ciekawostka: Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak nasze zęby. Takie same przebarwienia jak na skorupkach jajek pozostają na naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i nie myjemy zębów.

 

Dzieci mogą uzupełniać karty pracy

5-latki Karta pracy 41 - Łączenie liniami rysunków, których nazwy rozpoczynają się tak samo.

6-latki Karta pracy 48,49 Podziel na głoski wyrazy, zaznacz na niebiesko litery j,J

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach