MOTYLKI-WITAJCIE W PIĄTEK

2020-03-27

MARZEC, TYDZIEŃ IV WIOSENNE PRZEBUDZENIA

27.03.2020 – Nauczanie zdalne

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia

 

I . Ćwiczenia poranne

   „Ptaki do gniazd” - W trakcie muzyki, dzieci ruchami ramion naśladują fruwające ptaki Kiedy muzyka cichnie – siadają w ustalonym przez rodzica miejscu – gnieździe. Możemy wspólnie z dzieckiem wybrać piosenkę o tematyce wiosennej dostępną w internecie.

„Ptasie trele” Zabawa dźwiękonaśladowcza. Dzieci naśladują różne odgłosy ptaków. Rodzice mogą wymyślać różne odgłosy, które dzieci mogą naśladować.

Zabawa - „Rytmiczne skłony” - Dzieci biegają z rozłożonymi w bok ramionami, naśladując lecące ptaki. Na umówiony wcześniej znak, dzieci – ptaki przysiadają i piją wodę – wykonują rytmiczne skłony głowy w przód i w tył.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

  1. Zabawa z tekstem: „Nadeszła wiosna” - J Kucharczyk z wykorzystaniem improwizacji ruchowej.

Czytamy dziecku wolno fragmenty poniższego tekstu. Dziecko może naśladować bohaterów utworu, wymyślać dźwięki, tworzyć improwizacje ruchowe do poszczególnych fragmentów.    Możemy zaproponować również sami dziecku jakieś działania, np. naśladowanie śpiewu ptaka, odgłosów padającego deszczu; wyklaskiwanie, wystukiwanie….

Nadeszła wiosna

Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna,             

budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.

Powitała ptaki, bo właśnie wróciły,                               

gdy się tylko dowiedziały,                  

że już nie ma zimy.

Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa      

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.  

Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.

Woła do niedźwiedzia: Wstawaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa.

I dzieci łaskocze słońca promieniami,

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić.

  1. Zabawy matematyczne - Szukamy symetrii w różnych obiektach, w naszym domu” –ciąg dalszy zabaw.

Możemy przygotować zdjęcia – obrazki tulipana, ptaka, parasola, motyla, białą kartkę. Umieszczamy w widocznym dla dziecka miejscu zdjęcia: np. motyla, parasola, gałązki świerka. Następnie przykładamy białą kartkę do zdjęcia tak, aby zakryć jego połowę. Widać więc tylko połowę motyla, połowę parasola i połowę gałązki świerka. Zakrywamy kolejno raz jedną połowę, raz drugą połowę. Dziecko obserwuje i dochodzi do wniosku, że są one takie same. Do zabawy można wykorzystać również lusterko.

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Znajdź drugą połowę obrazka”.  

 Części rozciętych obrazków: np. o tematyce wiosennej rozkładamy na dywanie. Zadaniem dziecka jest odszukanie całości. Możemy określić również czas odszukania obrazków   

(np. nastawiamy stoper).

III. Propozycje zajęć popołudniowych.

Ciszej - głośniej - zabawy rozwijające mowę

W pierwszej części rodzic wypowiada zdania zwracając uwagę na prawidłową dykcję. Następnie wypowiadamy zdania co­raz głośniej lub coraz ciszej. W dalszej części dziecko może powtarzać, małymi fragmentami głośniej lub ciszej poszczególne fragmenty. Możemy bawić się tekstem, naśladować różne dźwięki.

przykłady

Kiedy deszcz wiosenny pada, rosną kwiaty, rośnie trawa.

Słoneczko promykami ziemię ogrzewa, zielenieje trawa, zielenieją drzewa.

Każde dziecko o tym pamięta: gdy nastaje wiosna, budzą się zwierzęta.

Zabawy sensoryczne - lepienie z masy solnej np. motyla, ptaka……

Rodzice mogą w prosty sposób wykonać masę solną: z mąki, soli i wody. Ważne, aby masa była plastyczna.

„Pobaw się z leniwą ósemką” - rysowanie w powietrzu motyla metodą Dennisona.

Dziecko (na wysokości oczu) wyciąga do przodu jedną rękę. Kciukiem kreśli koło – w lewą stronę do góry, do dołu, wraca do punktu wyjścia. Następnie kreśli drugie koło tą samą ręką, z tego samego punktu, w prawą stronę ku górze, do dołu i z powrotem do punktu wyjścia (rysują ósemkę). Oczy dziecka podążają za ruchem ręki. Ćwiczenie wykonujemy kilka razy: raz jedną ręką, raz drugą ręką, a także oburącz.

 

6-latki Karty pracy: od poniedziałku 30.03. rozpoczynamy od str.48

5-latki Karty pracy: od poniedziałku 30.03 rozpoczynamy od str.41

Dzieci mogą w wolnych chwilach - „małymi kroczkami”, uzupełniać wcześniejsze karty pracy. Dostosowujemy działania do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Pamiętajmy, aby zdobywanie wiedzy odbywało się przez zabawę.

Dziękuję za kolejne nadesłane prace. Oczywiście wysyłanie zdjęć prac dzieci, jest dla chętnych. Pomysły na prace plastyczne możemy modyfikować, z uwagi na materiały jakie posiadamy w domu :) Serdecznie pozdrawiam DZIECI I RODZICÓW.

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach