PRZEDSZKOLAK W DOMU - MOTYLKOWY SPOSÓB NA NUDĘ

2020-03-18

W czasie, kiedy dzieci pozostają w domach można wypełnić ich czas różnymi zabawami i ćwiczeniami. Przesyłam propozycję zajęć. W tym tygodniu realizujemy tematykę: "Marcowa pogoda".

Pozdrawiam serdecznie Hanna Widlarz.

POCZYTAJ MI MAMO/ POCZYTAJ MI TATO

Zabawa z wierszem

"Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" - rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego pt. Witaminowe abecadło.

Zachęcamy dziecko do rozmowy, krótkiej wypowiedzi, dzięki czemu rozwijamy mowę wzbogacamy słownictwo.

dziecko;

-wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka

-rozpoznaje i nazywa produkty żywnościowe

"WITAMINOWY PLAKAT"

Zachęcam do wykonania wspólnie z dzieckiem plakatu  nawiązującego do poniższego wiersza.

Przy odpowiedniej literze, będącej oznaczeniem witaminy, rysujemy lub przyklejamy właściwy zestaw produktów spożywczych. Litery można wyciąć np. z kolorowego papieru i przykleić na dużej kartce. Produkty spożywcze znajdziemy w kolorowych gazetach lub samodzielnie mogą je narysować dzieci.

Wiersz "Witaminowe abecadło"

Oczy, gardło, włosy,kości 

zdrowsze są gdy A w nich gości.  

A w marchewce, pomidorze,               

w maśle, mleku też być może.  

B bądź bystry, zwinny, żwawy     

do  nauki i zabawy!       

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,              

w serach, jajkach B też mieszka.  

 

Naturalne witaminy         

lubią  chłopcy i dziewczyny.     

Bo najlepsze witaminy      

to owoce i jarzyny.

                                                                                                                             

C -  to coś na przeziębienie    

I  na lepsze ran gojenie. 

C porzeczka i cytryna        

Zęby, kości lepiej rosną

kiedy D dostaną wiosną.        

Zjesz je z rybą , jajkiem, mlekiem

Na  krzywicę D jest lekiem.

 

                                                                                                

Naturalne witaminy     

lubią  chłopcy i dziewczyny.  

Mleko, mięso, jajk, sery

w słońcu marsze i spacery.

 

PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA     

Odkrywamy literę c,C  

Propozycje zabaw i ćwiczeń;

Możemy poprosić dziecko, aby wycięło nożyczkami z kolorowych gazet produkty spożywcze, przedmioty na literę c,C. Dziecko może je przykleic na kartkach, tworząc album z literą c,C. Następnie litery: c,C możemy wyklejać kolorowym papierem, ozdabiać plasteliną. Wszystko zależy od naszej inwencji twórczej.

Dziecko wymienia słowa rozpoczynające się głoską C; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski np.; w słowach; cebula, Cela; układa schematy, modele słów.

Zabawa - "Czarodziejski - literkowy worek"- Dziecko  wyciąga z worka literę, następnie  nazywa ją. Możemy przyznawać punkty za poprawnie nazwaną literę.

Zabawa - "Jaka to litera" -   odszukiwanie i nazywanie liter w ulubionych przez dziecko książeczkach.

Zapraszam do wysłuchania programu "Gimnastyka buzi i języka" cz. 1 /zakładka - logopedia/                                                        

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach