JĘZYK ANGIELSKI - MARZEC

2020-02-29

 

Who can swim?

Słownictwo: swim, walk, jump, climb, run. Nazwy zwierząt z poprzednich zajęć oraz czasownik modalny can.

 

Clothes/ubrania

Słownictwo: bear, hat, coat, boots, suitcase, put on, take off, oraz nazwy kolorów: red, blue, brown.

 

Clean and dirty/określanie brudny czy czysty

Słownictwo: pig, clean, dirty, mud.

 

Piosenka - Clean and Dirty

This pig is clean

Look

This pig is clean

My hands are clean

Look

My hands are clean

This pig is dirty

But my hands are... clean!

Look

My hands are... clean!

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach