TEMATYKA - MARZEC

2020-02-27

MARZEC

Zwierzęta naszych pól i lasów.

1. Z wizytą u pszczół

2. Mieszkańcy lasu

3. Na polu

4. Ptaki, ssaki, owady

5. Skrzydlaci mieszkańcy lasu

przykłady:

Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka. Odkrywanie litery u. Rozwijanie umiejętnoości dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej. Słodkie jak miód - zabawy badawcze. Ćwiczenie słuchu fonematycznego. Przeliczanie w zakresie 10. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, usprawnianie drobnych mięśni dłoni.

Marcowa pogoda

1. Witaminy a przedwiośnie

2. W marcu jak w garncu

3. Wiosenne niespodzianki

4. Marcowe przepisy

5. Pożegnanie zimy

przykłady;

Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy. Odkrywanie litery c. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Założenie "Zielonego ogródka". Obserwacja przyrodnicza - fasoli. Słuchanie piosenki pt. "Wiosna". Rozwijanie umiejętności wokalnych. Bezpieczne zabawy ruchowe.

Wiosenne przebudzenie

1. Wiosna w ogrodzie

2. Pierwsze kwiaty wiosny

3. Szukamy wiosny w parku

4. Wiosna budzi zwierzęta

5. Wiosenne symetrie.

przykłady;

Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji. Odkrywanie litery ł. Łączenie rysunków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską. Szukamy oznak wiosny- zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,wiązanie ich z aktualną porą roku. Zabawy  przy piosence: Nareszcie wiosna. Rozwiązywanie wiosennej krzyżówki. Gry i zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne.

Wiosenne powroty

1. Jajko i jego tajemnice

2. Poznajemy budowę ptaka

3. Ptasie gniazda

4. Ptasie koncerty

5. Ptasie pióra

przykłady;

Zabawy badawcze; zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków, zapoznanie z właściwościami jajka. Memory geometryczne - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci. Odkrywanie litery j. Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata. Zabawy ruchowe z elementem rzutu.

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach