TEMATYKA - GRUDZIEŃ

2019-11-29

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I

Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 

1. Lalka dawniej i dziś

2. W lesie jurajskim

3. Czarne skarby ziemi

4. Jeszcze trochę o węglu i o kopalniach

5. Imieniny Mikołaja

 

przykłady

Poznawanie prhistorycznych roślin i zwierząt występujących na Ziemi przed milionami lat.                                                                                                          

Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.                                                                                                   Poznawanie różnych źródeł energii       

Tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku. Wyodrębnianie ze słów głosek  w nagłosie , śródgłosie, wygłosie

 

TYDZIEŃ II

Idzie zima ze śniegiem

  • Zimowy krajobraz
  • Sekret bałwana
  • Zimowe czary
  • Bezpieczne zabawy zimą
  • Bałwankowa rodzina

przykłady:

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.      

Poznawanie właściwości fizycznych: wody, lodu, śniegu, powietrza, piasku, gliny,

węgla kamiennego, soli kamiennej.     

Wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.          

Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczen przedszkolnych.

 

TYDZIEŃ III

Idą święta

  • Szykujemy prezenty
  • Składamy sobie życzenia
  • Przy wigilijnym stole
  • Ubieramy choinkę
  • Przedświąteczny tydzień

przykłady

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami,

przejmowanych od  pokoleń.          

Dostrzeganie potrzeb wyższych innych ludzi.    

Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Układanie rymów do podanych słów.

 

TYDZIEŃ IV

Projekt prezenty

przykłady

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami.

Poznawanie zasad zgodnego współdziałania. Dzielenie się wrażeniami,

spostrzeżeniami z obserwacji .danego zdarzenia, danej sytuacji.

Klasyfikowanie; mierzenie długości, szerokości, wysokości.

 

                                                                                                                                   

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach