JĘZYK ANGIELSKI - PAŹDZIERNIK

2019-10-06

Przykłady

1. Cherry tree. Słownictwo: tree, banana, apple, pear, cherries, cherry tree; nazwy kolorów: green, brown

2. Toys. Słownictwo: hair, doll, teddy bear,ball, car.

3. Weather. Słownictwo: weather, sunny, cloudy, rainy, zwrot: What's the weather like?

4. Hot and cold. Słownictwo:hot, cold, ice-cream ,tea (in a cup)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach