Luty

2020-01-31

Luty:

1. Baśnie, bajki, bajeczki:

- spotkanie z panią bibliotekarką, rozpoczynające cykl spotkań poświęconych emocjom, w oparciu o literaturę dziecięcą;
- rozwijanie sprawności manualnej- rysowanie po śladzie;
- określanie charakteru muzyki, używając określeń: cicho, głośno,
wesoło, smutno, szybko,wolno;
- ćwiczenie spostrzegawczości- wskazywanie różnic między
obrazkami;
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie
czterech, pięciu;
- kontynuowanie prostych rytmów;
- poznawanie literatury dziecięcej.

2. Muzyka wokół nas:

- słuchanie z uwagą czytanego tekstu i odpowiadanie na pytania,
dotyczące opowiadania;
- zabawy z instrumentami muzycznymi;
- rozpoznawanie odgłosów natury i nazywanie ich;
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów;
- swobodne manipulowanie figurami geometrycznymi.

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie:

- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach,
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech, pięciu;
- rozwijanie sprawności manualnej.

4. Zwierzęta z dżungli i sawanny:

- wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli;
- rozwijanie kompetencji matematycznych- utrwalanie pojęć:
duży, mały;
- rozwijanie zainteresowania przyrodą;
- dostrzeganie charakterystycznych cech zebry;
- bogacenie zasobu słownictwa.

 

Zabawa muzyczno-ruchowa „Zatańcz ze mną”

Chodzę sobie tu i tam,
Śpiewam głośno: ram, pam, pam.
Patrzę w prawo, w lewo też,
ty chodź za mną jeśli chcesz.

Skaczę sobie tu i tam,
Śpiewam głośno: ram, pam, pam.
Patrzę w prawo, w lewo też,
Poskacz ze mną jeśli chcesz.

Biegam sobie tu i tam……

Tańczę sobie…....


„Karnawałowa rozgrzewka”

Dzisiaj będą tańce,
Pląsy i zabawa.
Czas więc rozgrzać nogi (potem wymieniamy inne części ciała)
Bo to ważna sprawa.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach