Grudzień

2019-12-01

GRUDZIEŃ

 

1.Idzie zima ze śniegiem:

- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, wymienianie elementów zimowej
pogody,
- granie na instrumentach perkusyjnych,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania- dzielenie zabawek według rodzaju,
- rozwijanie słuchu fonematycznego- dzielenie prostych słów na sylaby,
- rozwiązywanie zagadek,
- spotkanie z górnikiem z okazji Dnia Górnika,
- spotkanie z Mikołąjem.

2. Zima i zwierzęta:

- poznawanie sposobów pomagania ptakom, wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków,
- rozwijanie intuicji geometrycznej- odnajdywanie takich samych figur,
- rozwijanie umiejętności przeliczania,
- rozwijanie kompetencji językowych- wypowiadanie się na podany temat,

3. Idą święta:

- wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia (omówienie wybranych tradycji
i zwyczajów),
- słuchanie z uwagą czytanego tekstu,
- rozwijanie umiejętności liczenia na palcach,
- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
- rozwijanie sprawności manualnej- wykonywanie ozdób świątecznych.

 

Wiersz „Choinka”

Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)
Małym córkom, (pokazać dziewczynki)
Małym synkom (pokazać chłopców)
Dużym tatom (wspięcie na palce)
Mamom bliskim (skrzyżować ręce na piersiach)
Świeć choinko, świeć nam wszystkim (rozłożenie rąk)

 

Piosenka „Gwiazdka”

Świeci gwiazdka, jedna, druga,
główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
wszystkie razem zatańczyły.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach