LISTOPAD

2019-11-02

LISTOPAD

1. MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA:

- obserwowanie i poznawanie najbliższego otoczenia,
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny,
- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
- układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych,
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa,
- używanie pojęć: Polska, Polak, ojczyzna, flaga,
- wykonanie flagi Polski.

2. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI:

- dostrzeganie potrzeb innych ludzi,
- próby nazywania własnego samopoczucia,
- przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
- porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na barwę, wielkość, przynależność,
- dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np.buty pasują na nogi),
- reagowanie w określony sposób na różne sygnały dźwiękowe.

3. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

- zwrócenie uwagi na higienę ciała, prawidłowe odżywianie oraz prawidłową ilość snu,
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw,
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

4. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT:

- poznawanie prehistorycznych zwierząt, oglądanie albumów,
- układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela,
- rozwijanie słuchu fonematycznego przez rytmiczne powtarzanie słów i wyliczanek,
- rozwijanie orientacji przestrzennej przez poznawanie części ciała i określenia położenia przedmiotów względem siebie,
- kształtowanie orientacji przestrzennej, używanie pojęć: na, pod, obok, za, w, przed,
- przeliczanie w zakresie 4.

 

Ponadto cały czas doskonalimy umiejętności samoobsługowe, zwracamy uwagę na właściwe zachowania przy stole.
Rozwijamy zdolności manualne przez stosowanie różnych form prac plastycznych, uczestniczymy w zajęciach rytmicznych i zabawach muzyczno-ruchowych.
Ksztaltujemy właściwą postawę ciała poprzez zabawy ruchowe.

 

„Jesienna szaruga”

1.Deszcz po szybie ścieka:sza, sza, sza,
kapią krople deszczu: pla, pla,pla.
Jesienna muzyka, dziś od rana gra:
Sza, sza, sza, plum,plum,plum,
Plum, ta, ra, ra, ra.

2. Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu,
szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu.
Jesienna muzyka…..

3. Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap,
wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, chlap.
Jesienna muzyka….

 

 

                                                                       „Jesteśmy Polakami"

 

                                                                   Jesteśmy Polką i Polakiem.

                                                                   Dziewczynką fajną i chłopakiem.

                                                                   Kochamy Polskę z całych sił

                                                             Chcemy byś również kochał ją i ty.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach