Marzec

2020-03-03

MARZEC

I. Zwierzęta naszych pól i lasów

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

 • ze śpiewem

 • rytmicznych

 • ilustracyjnych.

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

II. Marcowa pogoda

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

 • próby akompaniowania do piosenek.

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 • Lepienie z plasteliny

III. Wiosenne przebudzenia

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV. Wiosenne powroty

 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.

 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.

 • tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Marcowe żaby” - piosenka

 

1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,

 

zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

 

Ref. A żaby rechu- rech, żaby się cieszą,

 

że ten marzec rechu- rech wszystko pomieszał.

 

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.

 

Bo w marcu jak w garncu rechu- rech żabi śmiech.

 

2. A deszczem umyte drzewa są czyste,

 

na gałązkach już rosną kotki puszyste.

 

Ref. A żaby…

 

3. Na łące bociany głośno klekocą,

 

rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

 

Ref. A żaby…

 

 

Żabie kroki” -piosenka

 

1. To nie lada, lada gratka, Kiedy z boćkiem tańczy żabka. Bociek żabce patrzy w oczy, Raźnym krokiem za nią kroczy. Bociek żabce patrzy w oczy, Raźnym krokiem za nią kroczy.

 

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, Wzdycha bociek - co za żaba! Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, Wzdycha bociek - co za żaba! Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, Wzdycha bociek - co za żaba!

 

2. Żabka w koło podskakuje, Bociek nogą wymachuje. Wciąż się kłania małej pannie W lewo, w prawo, nieustannie. Wciąż się kłania małej pannie W lewo, w prawo, nieustannie.

 

 

 

Prośba do słoneczka” - wiersz

 

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach.
Dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach