Nauczanie zdalne- Moja miejscowość, mój region

2021-04-12

Nauczanie zdalne
Data 12.04.2021
Moja miejscowość, mój region


I. Ćwiczenia poranne
Zwiedzamy nasz region i naszą miejscowość.
Opowiadamy dziecku o możliwości zwiedzania regionu i miejscowości zamieszkania różnymi środkami lokomocji np.: zwie­dzamy okolicę samochodem, tramwajem, autobusem, rowerem. Dzieci naśladują odpowiednie ruchy, wy­dają ustalone odgłosy pojazdów.
Zabawa ruchowa Spacer krętą uliczką.
Rodzic może zasłonić dziecku apaszką oczy i staje się jego przewodnikiem, który prowadzi dziecko po „uliczce”- pokoju, wyznaczonym bezpiecznym torze. Podaje określenia kierunku, np.: prosto, w prawo, w lewo. Zadaniem przewodnika jest bezpieczne przeprowadzenie dziecka do końca „uliczki”.

II. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Małe miasteczko.
W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.
Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.
Rozmowa na temat wiersza.
Jak wygląda małe miasteczko?
Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?
Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem.
Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy.
Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez
nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię. Wspólnie z dziećmi możemy poszukać widokówek, zdjęć, albumów na temat swojej miejscowości. Zachęcam do rozmowy, poszukiwania różnic, podobieństw w wyglądzie niektórych obiektów, krajobrazu.

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Pobudka.
Dzieci leżą na dywanie – „śpią”. Na uderzenie w bębenek powoli wstają, prostują się, przeciągają, przecierają oczy, maszerują po pokoju, aby rozprostować mięśnie; ale chce im się jeszcze spać i na sygnał – dwa uderzenia w bębenek – ponownie „zasypiają”.
• Ćwiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki.
Dzieci chodzą na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami. Co pewien
czas prostują się i rozglądają, jak dużo klocków rozłożonych jest na dywanie.
• Ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi Zbieramy klocki.
Dzieci spacerują po pokoju, trzymając krążki na wyciągniętej dłoni w taki sposób, aby im nie
spadł. Na uderzenie w bębenek wykonują skłon w przód (nogi proste w kolanach), podnoszą
klocek i kładą go na krążku. Na zakończenie zabawy wrzucają klocki do wyznaczonego
pojemnika.
• Zabawa bieżna Wracamy do domu.
Krążki (lub poduszki) – domy rozłożone są na podłodze. Dzieci biegają w rytm bębenka(mogą być klasnięcia lub muzyka) pomiędzy nimi, w różnych kierunkach, starając się zapamiętać, gdzie znajduje się ich dom. Podczas przerwy w grze wracają do domu i siadają na krążku (poduszce).
III. Zachęcam do zabaw konstrukcyjnych.

Dzieci budują różne domy z klocków. Następnie porównują powstałe budowle, wykorzystują następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. Dzieci zachęcają do kupna powstałego domu poprzez reklamę. Poszukują jak największej liczby argumentów przekonujących potencjalnych klientów do zainteresowania się danym budynkiem.

Zabawa słownikowa Dokończ po mnie.
Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez Rodzica.
Miejscowość, w której mieszkam, to…
Mieszkam w… przy ulicy…
Lubię swoją miejscowość, bo…
Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…
Przestrzegamy przed poda­waniem adresu obcym osobom.

Karta pracy, cz. 4, s. 20.
Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.
Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości. Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach