Poznajemy naszych sąsiadów

2020-04-30

 

 

30.04.2020r. -Nauczanie zdalne

Temat dnia: Poznajemy sąsiadów Polski  

I. Ćwiczenia poranne:

Zabawa z gazetami „Kałuże”

Kładziemy gazety na podłodze- są to „kałuże” – dzieci biegają, maszerują, skaczą przez „kałuże”, omijają je (mogą biegać w takt muzyki).  Dzieci ustawiają się obok gazety i starają się wydobyć jakieś dźwięki za pomocą gazety np. : potrząsania, podrzucania, gniecenie (również fajna zabawa przy muzyce)


II. Zajęcia organizowane przewidziane programem

Rozwijanie mowy i myślenia:

Zagadka (sąsiad)

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie.

Czasem też się w domach swoich odwiedzacie

Zapytajmy dziecko:

-Kogo nazywamy sąsiadem

-Kto z was zna swoich sąsiadów

-Czy polska ma swoich sąsiadów

Zadanie matematyczne

1.Rodzic prosi dzieci, aby zastanowiły się, jaka jest odległość z miejsca, w którym stoją, do określonego punktu w domu (na korytarzu, kuchni… itp.).

2. Następnie rodzic pyta dziecko, w jaki sposób można zmierzyć tę odległość. Dzieci prawdopodobnie podadzą kilka możliwości, np. linijką, centymetrem, sznurkiem. Rodzic pyta, czy odległość tę można zmierzyć krokami. Pyta dzieci, dlaczego uważają, że tak, i dlaczego uważają, że nie.

3. Następnie rodzic mierzy krokami odległość od miejsca, w którym stoi, do ustalonego wcześniej punktu. Zachęca dzieci, by liczyły ilość jego kroków.

4. Rodzic prosi dziecko, by zmierzyło tę samą odległość swoimi krokami. Wynik jest zapewne zupełnie inny. Rodzic pyta dziecko, dlaczego odległość zmierzona krokami dorosłego i dziecka jest inna. Czy to znaczy, że dziecko i dorosły mają inną odległość do przebycia? Jest to dobry początek do rozmowy o tym, że wynik pomiaru zależy od stosowanych jednostek.

 

Zajęcia umuzykalniające:

odsłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Można dziecku przypomnieć jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu

Kiedy śpiewamy nasz hymn

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

III. Zabawy logopedyczne

 

„Skacząca piłka”

Wiersz ten służy do usprawniania narządów mowy. Wielokrotne powtarzanie sylaby la usprawnia czubek języka, utrwala prawidłową artykulację głosek l i a oraz przygotowuje do wymowy trudniejszej głoski r.

Mała Ala piłkę ma,

piłka skacze:

- La, la, la.

- La, la, la*

Ala Ani piłkę da,

piłka skoczy:

- La, la, la.

- La, la, la*

Ładnie fika piłka ta:

piłka tańczy:

- La. la, la.

- La, la, la*

Piłkę łapie mała Ala,

piłka skacze:

- La, la la.

- La, la la.*

Czy ktoś wdzięku więcej ma,

od tej piłki:

- La, la, la?

- La, la, la.*

 

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci naśladują skaczącą piłeczkę, powtarzając za prowadzącym; la, la, la.

 

Zabawa „Ciasto” – dziecko leżące to ciasto, obok niego klęczy rodzic, brat lub siostra wyrabiające ciasto. Rodzic klęcząc delikatnie je ugniata, poklepuje głaszcze. Później zamieniamy się rolami.

 

Zabawa pantomimiczna „Przeciwieństwa” – dziecko siedzą na podłodze, na środku pokoju umieszczamy krzesło, może być parawan lub kotara(co mamy w domu). Dziecko staje za nią i ukazuje się raz z jednej, raz z drugiej strony, przedstawiając przeciwstawne stany emocjonalne, np.:
jestem wesoły – jestem smutny,
jest mi zimno – jest mi gorąco,
jestem zły – jestem zadowolony,
jestem mały – jestem wielki,
jestem słaby – jestem silny,
jestem chory – jestem zdrowy,
jestem zmęczony – jestem wyspany.
Dzieci wyrażają odpowiedni stan emocjonalny nie tylko mimiką, ale postawą całego ciała. Rodzic ma za zadanie odgadnąć stan emocjonalny przedstawiany przez wybrane dziecko.

Pozdrawiam mocno p.Sabina

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach