Angielski-wrzesień

2019-09-26

Angielski

1. Witamy się Hello, Bye-bye, Good morning, how are you?

2. Przedmioty szkolne: backpack, book, sticker, crayons

3. Kolory tęczy: red, yellow, orange, red, green, blue, pink, purple

4. Zwroty nakazu: sit down, turn around, stand in the circle,stand up, run, walk, jump

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach