Prace plastyczne wykonane w domu

2020-06-29

Dziękuję za nadesłane prace

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach