Przedszkolak w domu - “Miejsca letniego wypoczynku”

2020-06-04

I. Ćwiczenia poranne

https://m.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

II. Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu
E. Stadtmüller “Wakacyjny pociąg”

Jedzie pociąg wakacyjny, pociąg kolorowy.
Już wjeżdżają wagoniki na peron bajkowy!
Ref.: Stuku-puk, stuku-puk, mkną koła po szynach. Już się nowa, kolorowa
przygoda zaczyna.
Pierwsza stacja – wieś wesoła: łąki, lasy, pole.
Zaraz tutaj urządzimy
zielone przedszkole.
Nauczymy kota liczyć,
a tańczyć konika.
Niech zobaczy każdy cielak, jak przedszkolak bryka.
Druga stacja to Podhale, piękne górskie szczyty,
a ze szczytów, jak wiadomo, widok znakomity.
Bajki będą opowiadać
potoki i skały,
bo w nich mieszka duch starego bajarza Sabały.
Trzecia stacja to jezioro, widać je z daleka.
Żabi chórek już z koncertem niecierpliwie czeka.
Już po falach się ścigają żaglówki, kajaki
i dmuchany hipopotam malowany w maki.
Czwarta stacja to już morze, szerokie, głębokie,
i wspaniała piaskownica, większa niż przed blokiem.
Na tej wielkiej piaskownicy czy, jak mówią, plaży może skarby bursztynowe znaleźć nam się
zdarzy?

Podczas refrenu dziecko powtarzają bardzo wyraźnie słowa rymowanki, dzieląc je na sylaby:
Stu-ku- -puk, stu-ku-puk, mkną ko-ła po szy-nach. Już się no-wa, ko-lo-ro-wa przy-go-da za-
czy-na, i jednocześnie uderzarytmicznie rękami o swoje uda, a stopami o podłogę.

Wykonywanie zadań na poszczególnych stacjach – praca z mapą Polski.
Poznajemy znaczenie wyrazów wymienionych w wierszu: wieś, Podhale, jezioro, morze.

Karty pracy cz.5 nr 68

Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki “Lato na dywanie”

https://m.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
Nauka kolejnych zwrotek piosenki

Angielski:

Kids - Wprowadzenie slownictwa zwiazaneo z dziećmi

https://view.genial.ly/5ed5fa495d5bf80d8a79dbb9

III. Ćwiczenie oddechowe – Drzemka na łące.

Dziecko leży na plecach. Na brzuchu delikatnie kładzie swoje dłonie. Wykonuje powolny wdech
– równocześnie nosem i ustami – tak aby poczuć unoszące się dłonie. Następnie wykonuje
powolny wydech, starając się wyczuć, jak dłonie się obniżają.
Zabawy na świeżym powietrzu - jazda na hulajnodze lub rowerze z przestrzeganiem
wszelkich zasad bezpieczeństwa

Udanego dnia!
Pani Ula

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach