Prace plastyczne wykonane w domu

2020-05-25

Dziękuję za nadesłane prace. Dzisiaj tylko jedna :)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach