Prace plastyczne wykonane w domu

2020-05-11

Bardzo dziękuję za nadesłane prace

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach