Przedszkolak w domu - “Listy, pocztówki, adresy”

2020-05-08

Witam my Biedronki w piątkowy poranek :)

I.Ćwiczenia poranne “ Jarzynowa gimnastyka”

https://m.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

II. Zabawa dydaktyczna z elementem matematyki “ Listy i pocztówki”

Porozmawiajmy z dziećmi na temat drogi listu lub przesyłki do adresata. Pokażmy dzieciom
kopertę, widokówkę? Zwróćmy uwagę na umieszczone na kopertach i pocztówkach adresy,
znaczki pocztowe, stemple.Poprośmy dziecko o wyjaśnienie znaczenia słów adresat i nadawca.
Poinformujmy dziecko, że w niektórych bardzo małych miejscowościach nie ma ulic. Chcąc
wysłać list do osoby mieszkającej na wsi, na kopercie pisze się tylko jej imię i nazwisko, nazwę
miejscowości i numer domu.
zapytajmy czym różni się list od pocztówki. Porozmawiajmy też z dzieckiem na temat innych
sposobów komunikowania się na odległość (pisanie listów, e-maili, esemesów, wysyłanie
pocztówek, ememesów).
Użyjmy kopert i pocztówek jak liczmanów w zabawie matematycznej. Utwórzmy zbiory i
poprośmy aby dzieci posegregowany je. Zbiór pocztówek, zbiór kopert większych, zbiór
widokówek czy kart z życzeniami.

Karty pracy cz.5 nr 10 i 11

Budujemy miasteczko i projektujemy elewacje – zajęcia konstrukcyjno-plastyczne.
Pokażmy zdjęcia różnych budynków użyteczności publicznej, np.: przedszkola, szkoły, sklepu,
poczty, policji, banku i ratusza.
Spróbujmy zbudować z klocków jedną z w/w budowli. Z wybudowanych budynków ułóżmy
teraz miasteczko i nazwijmy je.
Jeśli jest piękna pogoda, zabawny się wspólnie na świeżym powietrzu lub pójdźmy na krótki
spacer, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny.

III. Ćwiczenia grafomotoryczne

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-wiosna.pdf

 

 

Życzę pięknego i bezpiecznego weekendu 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach