Przedszkolak w domu - “Potęga wody”

2020-04-20

Witamy wszytskie nasze przedszkolaki po weekendzie w tak piękny słoneczny dzień!

I. Ćwiczenia poranne

Ćwiczenia i zabawy ze Świeżakami

II. Czysta woda zdrowia doda – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej Chora rzeka, połączona z eksperymentowaniem.

Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka pełna mleka…
Tutaj płynie biała rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło…
Cicho tak –
ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak,
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,
nikt nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”.
Mętny opar nad wodą się bieli.
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka…

Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta dzieci: Co się śniło kotkowi? Jakiego koloru była rzeka? Dlaczego rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?

Zabawy badawcze:

Czy woda jest czysta?: https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-woda-czysta/

Jak zrobić filtr wody: https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA

Zajęcia plastyczne:

Ziemia przyszłości – kolaż. 

Potrzebujemy: arkusz białej kartki, czarno-białe gazety, kolorowe czasopisma, mazaki i flamastry, koloro¬wy papier, bibuła, ścinki materiałów, farby, ogólnie wszystko co mogłoby się przydać do zrobienia kolażu.
Przedstawiamy pół planety zanieczyszczonej (dzieci wyrywają czarno-bia¬łe paski z gazet, przyklejają je na kartce, doklejają fragmenty tkanin w ciemnych kolo¬rach, a następnie rysują elementy flamastrami w ciemnych kolorach), a drugie pół czystej (dzieci wyrywają paski z papieru kolorowego i bibuły i przyklejają je na kartce. Dokładają ścinki materiałów oraz zdjęcia roślin i zwierząt wydarte z kolorowych czasopism. Dorysowują elementy dostępnymi rzeczami w ja¬snych kolorach)

Język angielski:

Sports vocabulary – wprowadzenie słownictwa związanego ze sportem i sposobem poruszania się

Słowa związane ze sportem: football, basketball, tennis, gymnastics, swimming, cycling

Aby wprowadzić dzieciom słownictwo najlepiej sprawdzą się karty obrazkowe dodane na końcu wpisu. Mogą być to też wycięte ilustracje z gazet lub wydrukowane obrazki na sztywniejszym papierze. Prezentujemy dany obrazek, wypowiadamy słowo z języku angielskim, następnie wspólnie z dzieckiem, kilkakrotnie powtarzamy słowa.

„Simon says” – Rodzic wypowiada „Simon says….” I podaje komendy takie jak: play football, play basketball, swim, play tennis, do gymnastics , go cycling. Dzieci wykonują komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami „Simon says…” .

Tower – na utrwalenie słownictwa pokazujemy kartę obrazkową związaną ze sportem. Dziecko nazywa wybraną przez Rodzica dyscyplinę sportową. Jeśli prawidłowo odgadnie, kładzie w nagrodę kartę na dywanie, a na niej kubeczek plastikowy, czyli karta – kubek – karta – kubek, itd. Gdy wszystkie dyscypliny zostaną już odgadnięte, liczymy wszystkie poziomy wieży i zdmuchujemy.

Piosenka do wysłuchania: Walking, walking

Słonecznego dnia i miłego dnia Wam życzę - Pani Karolina

III. Zajęcia projektowe: „Mały Miś – Mali przedsiębiorcy”

„Skrzynia skarbów”– zabawa doskonaląca percepcję dotykową. Rodzic przygotowuje „skrzynię skarbów” – kartonowe pudełko z otworem. Ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć. Zadaniem kolejnych ochotników jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. Następnie dzieci pokazują przedmiot, który wylosowały, i wspólnie sprawdzają, czy odgadły, czym jest dany przedmiot. Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe?

Co wiesz o pieniądzach? – dzieci wcielają się w role specjalistów do spraw pieniędzy. Opowiadają o tym, co wiedzą o pieniądzach. Jeśli nie wypowiadają się spontanicznie, rodzic pomaga im, zadając dodatkowe pytania, np.: Komu są potrzebne pieniądze? W jaki sposób powstają pieniądze? Co możemy kupić za pieniądze? Skąd mamy pieniądze? Z czego są zrobione pieniądze? Czy zawsze istniały pieniądze?
Prosimy o zapisywanie zabawnych wypowiedzi dzieci – utworzymy specjalny post na ten temat.

Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”

Życzę wszystkim spokojnego i miłego dnia :) - Pani Ula

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach