Przedszkolak w domu - “Wielkanocne malowanie”

2020-04-06

Witamy wszystkie Biedronki po przerwie weekendowej. Mamy nadzieję, że z nową siłą i energią rozpoczęliście ten tydzień ;)

I Ćwiczenia poranne:

Poranna rozgrzewka rytmiczna

II Zabawy kolorami – zabawy badawcze

Poszukiwanie kolorów, z których powstanie kolor zielony.
Przygotowujemy na stołach pomoce plastyczne, w tym tylko trzy kolory farb: czerwony, niebieski, żółty. Informujemy dzieci, że są to tak zwane kolory podstawowe, które można ze sobą mieszać. Prosimy o zastanowienie się, z jakich kolorów może powstać kolor zielony. Dzieci mieszają ze sobą farby, a na¬stępnie informują, z jakich kolorów udało im się go uzyskać

Zabawa ruchowa W poszukiwaniu kolorów.

Dziecko poruszają się po pokoju w rytmie wybranej rytmicznej muzyki. Na przerwę w muzyce poszu¬kuje w pokoju przedmiotów, na których znajduje się wymieniony przez rodzica kolor, i staje obok nich.

Samodzielne doświadczenia dzieci. Mieszanie barw.

Zachęcamy dziecko do samodzielnego poszukiwania sposobów uzyskiwania innych kolorów. Dzieci mieszają farby na kartce. Jeśli komuś uda się uzyskać inny kolor, informuje o tym i zapisuje przepis na kartonie. Informuje, czy jest to barwa ciepła, czy barwa zimna. Po zakończeniu pracy dzieci liczą, ile kolorów na ich kartce powstało ze zmieszania barw podstawowych. Rysują w prawym dolnym rogu odpowiednią ilość kropek.

Podsumowanie doświadczeń. Odczytanie wszystkich przepisów.

Dzieci odczytują wszystkie zapisane przepisy. Umieszczamy kar¬ton w widocznym miejscu w domu. Zachęcamy dzieci do korzystania z podpowiedzi podczas wykonywa¬nia kolejnych prac plastycznych.

Pisanka wielkanocna – zabawa plastyczna

Układamy na podłodze wielkanocną pisankę. Do jej ułożenia używamy takich elementów jakie tylko chcemy. Mogą to być klocki, cukierki, samochodziki itp. Przykłady takich pisanek na końcu wpisu.

Język angielski:

Happy Easter – wprowadzenie słownictwa związanego z świętami wielkanocnymi: chick, basket, Easter bunny, Easter egg, lamb.

Piosenka do osłuchania:

The Way The Bunny Hops

Wprowadzenie słownictwa za pomocą flashcards, które znajduje się dole strony. Do nauki i utrwalenia słownictwa możemy wykorzystać poniższą zabawę.

What’s missing?
Zasady są bardzo proste, a wersji może być wiele. Generalnie chodzi o rozłożenie w widocznym miejscu (np. na podłodze/stoliku)) kilku kart lub przedmiotów, a następnie zabranie jednego z nich podczas gdy dzieci nie patrzą. Dzieci mają za zadanie odgadnąć what’s missing? Można wykorzystać poniżej znajdujące się flashcrds

Pozdawiam i przesyłam uściski - Pani Karolina

III Zabawy grafomotoryczne

Karty pracy cz.4 nr. 50 i 51 - Łączenie liniami rysunków. Kolorowanie i ozdabianie papierowych jajek. 

Dla chętmych w wolnym czasie:

Wielkanocne kodowanie

Jak narysować zajączka

Jak zawszę życzę wszystkim miłego dnia i dużo zdrowia :) - Pani Ula

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach