Przedszkolak w domu - “Ptasie gniazda”

2020-04-01

Ćwiczenia ruchowe

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

“Poznajemy ptaki” – rozmowa na temat ptaków, inspirowana wierszem
K. Datkun-Czerniak “Ptaszek opowiada”.

Wzbogacenia wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej ptaków.

Zielenią się listki
na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom
o swojej wędrówce:
co widział, co słyszał
w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz, aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom,
tu kochane drzewa, wśród gałęzi tutaj najpiękniej się śpiewa!

Porozmawiajmy z dzieckiem o wierszu . Pokażmy drogę, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek pokazując mu ją na mapie. Wyjaśnienij rolę ptaków w życiu człowieka.
Zapytajmy: O czym ptaszek opowiadał listkom? Dlaczego ptaki do nas wracają? Gdzie zimują ptaki? Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży?

Zabawa ruchowa “Ptaszek w gnieździe”

Dziecko biega po dywanie a na klaśnięciem rodzica siada na krzesełku albo fotelu . Powtórzmy ćwiczenie kilka razy

Zajęcia umuzykalniające -zabawy przy piosence “ Żabie kroki”

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


Tekst piosenki: https://wszystkodlasmyka.pl/piosenki-dla-dzieci/spiewajace-brzdace-zabie-kroki/

Utrwalanie pierwszej zwrotki piosenki “Żabie kroki”
Nauka pozostałych zwrotek na zasadzie osłuchania.

Zapytajmy dziecko jak wygląda i porusza się bocian? Czym się żywi i gdzie możemy go spotkać ?

Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie!  Pani Ula

Domowa instrumentacja do piosenki “Zielona wiosna”

https://www.facebook.com/KrainaMuzyki/videos/661482221279826/

Stwórzmy z dziećmi samodzielną instrumentację wykorzystując przedmioty, które macie w domu.

Zabawy motoryczne z wykorzystaniem plasteliny

Jeśli mamy w domu plastelinę, ulepmy z dzieckiem wesołego ptaszka

Dla chętnych do wypełnienia

w ćwiczeniach karty pracy cz.4 nr.44

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/kpatki1.jpg

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/kptaki8.jpg

Miłego dnia! Pani Karolina

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach