Marzec

2020-02-29

MARZEC

1. Zwierzęta naszych pól i lasów
• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
• poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
• wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

2. Marcowa pogoda
• poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
• uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
• obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
• poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
• rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

3. Wiosenne przebudzenia

• obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
• poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
• obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
• poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
• zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
• poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

4. Wiosenne powroty
• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
• poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
• wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

Piosenka „Żartowniś marzec”

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,
a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.
Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,
taki pogodowy sos!
Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!
Kap, kap, kap, kap – deszcz.
Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.
Puk, puk, puk, puk – grad.
Uuuuu – wiatr!
2. Wiosna wzięła się pod boki,
dzieci jest jej szkoda.
– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.
Ref.: W marcu, w marcu…
3. Marzec skoczył hop! pod chmury
i mówi do cioci: – Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.
Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.
Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!
Ref.: W marcu, w marcu…

Wiersz WIOSNA M. Frąszczak

Przyszła do nas wiosna,
ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
niechaj wiosna długo trwa!

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach