Angielski

2020-01-01
  1. Five Fingers: liczebniki 1-5,słówka - hand, finger(s), fish, swim. czasownik modalny can
  2. Clothes: ubrania, powtorzenie kolorów, słówka- bear, hat, coat, boots, suitcase, put on, take off
  3. House: elementy domu, słówka - house, windows, door, roof
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach